LATVIEŠU | ENGLISH

LowTEMP - Low temperature district heating for the Baltic sea region

Projekts saistīts ar zemas temperatūras centrālās apkures sistēmu ieviešanu Baltijas jūras reģiona valstīs. Pašlaik reģionā ir plaši izplatītas centralizētas siltumapgādes sistēmas, taču daudzviet tās ir novecojušas un neatbilst energoefektivitātes prasībām. Projektā apvienojušies partneri no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm, kas pārstāv gan vietējās, gan reģionālās iestādes, siltumenerģijas ražotājus, aģentūras, pētniecības institūcijas un nacionālās enerģijas asociācijas. Projekta ietvaros plānots izstrādāt zemas temperatūras apkures ieviešanas stratēģiju, veikt tās testēšanu esošajās ēkās un siltumapgādes sistēmās, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku zināšanas un kapacitāti zemas temperatūras apkures jomā. Jaunajām siltumapgādes sistēmām plānoti mazāki siltuma zudumi, un tajās enerģijas ražošanai tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi un no atkritumiem iegūts kurināmais. Projekta ietvaros tiks īstenoti pilotprojekti vairākās pašvaldībās. Latvijā par pilotprojekta vietu izvēlēts Gulbenes novads.

PROJEKTU FINANSĒ:

INTERREG Baltic Sea Region

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2017. gada oktobris – 2020. gada septembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

3 770 000 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Francesco Romagnoli

PUBLICĒTS:

05.12.2017.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

PROJEKTA PARTNERI:

No Latvijas:
Rīgas Tehniskā Universitāte
Vidzemes Plānošanas Reģions
Gulbenes novada dome

No citām valstīm:
Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (IMP PAN), Polija
District Heating Enterprise Ltd. – OPEC Gdynia, Polija
Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus – Senftenberg, Vācija
ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Vācija
AGFW | Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP, Vācija
Holbaek Municipality, Dānija
Gate 21, Dānija
Lejre Municipality, Dānija
Sustainable Business Hub (SBHub), Zviedrija
City of Malmö, Zviedrija
Thermopolis Ltd., Somija
District Heating Kurikka, Somija
Tartu Regional Energy Agency (TREA), Igaunija
Klaipeda University, Lietuva
Public Institution Housing Energy Efficiency Agency, Lietuva
ANO Energy Efficiency Centre (ANO EEC), Krievija