Komercializācijai pieejams dabiskā termoiepakojuma materiāls

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā projekta KC-PI-2017/15 «Dabisks termoiepakojums» izstrādāts jauns siltumizolācijas materiāls. Vairāku gadu garumā mūsu zinātnieki strādājuši pie materiāla īpašību uzlabošanas un ražošanas procesa koncepta izveides. Ražošanas procesu raksturo tā efektivitāte, mērogojamība, procesa elastība, kā arī daudzpusība, iegūto materiālu izmantojot dažādos termoiepakojuma veidos. Dabiskā termoizolācijas materiāla faktu lapu iespējams apskatīt šeit: LV un ENG. Pavisam drīz interesentiem būs iespējams pārņemt materiāla ražošanu un ieviešanu tirgū. Lūdzam sekot mūsu mājaslapā un https://inovacijas.rtu.lv/ , lai uzzinātu aktuālo par gaidāmo licences izsoli. Efektivitāte ražošanas procesā nerodas atkritumi ātrs ražošanas process iespēja industriālajai sinerģijai Mērogojamība tirgū pieejamas ražošanas.
Lasīt vairāk

Uzsākta diskusija par siltumenerģijas līmeņatzīmes ieviešanu

Šī gada 13.aprīlī Valsts pētījumu programmas projekta “Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība” ietvaros tika organizēts tiešsaistes vebinārs – diskusija “Ko darīt ar siltuma tarifiem tagad un nākotnē?”, kura laikā projekta īstenotāji un semināra apmeklētāji diskutēja par siltuma tarifu noteikšanas metodikas lomu oglekļa neitrālas siltumapgādes sistēmas attīstībā. Tiešsaistes vebinārā tika prezentēta siltumenerģijas tarifa līmeņatzīmes ieviešanas ideja, prezentējot vairākas potenciālās ieviešanas metodes. Līmeņatzīmes mērķis ir konkrētu siltumenerģijas tarifa vērtību noteikšana visiem centralizētas siltumapgādes pakalpojuma sniedzējiem, kas ir optimāla siltumapgādes veiksmīga biznesa nodrošināšanai, ekonomiski pamatota un nodrošina komfortu siltumenerģijas patērētājam, sniedz ieguldījumu valsts enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai. Līmeņatzīmes noteikšanai tika piedāvātas.
Lasīt vairāk

Aptaujas anketa elektrotehnikas un elektronikas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem par profesionālās izglītības pilnveides iespējām

Ņemot vērā attīstības tendences, kuras ir vērojamas Eiropas Savienības rūpniecības, klimata un atkritumu apsaimniekošanas nozarē, elektrotehnikas un elektronikas nozares ražošanas un atkritumu apsaimniekošanas  normatīvais regulējums un vadlīnijas nozares labajai praksei jautājumos, kuri attiecas uz ilgtspējīgu, zaļu un energoefektīvu ražošanas procesu, kā arī uz ekoloģiska dizaina izstrādi, pakāpeniski kļūst aizvien apjomīgākas un komplicētākas. Balstoties uz vairāku valstu nozares uzņēmumu asociāciju un pētniecības institūciju pieredzi, ir uzsākts darbs pie palīgmateriālu izstrādes, kas ir paredzēts gan nozares jaunuzņēmumiem, gan arī jau strādājošiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, lai piedāvātu uzņēmumu speciālistu kompetences paaugstināšanas iespējas jautājumos, kas skar elektrotehnikas un elektronikas nozares normatīvo regulējumu ražošanas, atkritumu.
Lasīt vairāk

Kā ar projekta NON-For palīdzību tiks novērtēta jauno zivju barību ilgtspējība

Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvarā tiek īstenots projekts "No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība (NON-Fôr)". Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 4. janvāris līdz 2023. gada 31. decembrim. Ilgtspējīgai akvakultūras nozares attīstība un paplašināšana saistāma ar trešās paaudzes barības avotu izmantošanu. Šādu avotu piemēri ir mikroaļģes, vienšūnu organismi un kukaiņu milti. NON-Fôr projekta uzdevums, ņemot vērā jaunākās zināšanās un pieredzi no iepriekš realizētiem Eiropas Savienības (ES) un valstu projektiem, ir attīstīt uzlabotu praksi zivju barības ražošanas tehnoloģijā un veicināt trešās paaudzes barības avotu izmantošanu Atlantijas laša kritiskajos dzīves cikla posmos – mazuļu barošanas sākumā, smoltifikācijas laikā un pēcsmoltu audzēšanā. Projektam.
Lasīt vairāk

Latvijas siltumapgādes un aukstumapgādes efektivitātes potenciāla noteikšana atbilstoši direktīvai 2012/27ES par energoefektivitāti

Energoefektivitātes nozīmīgums siltumapgādes un dzesēšanas sistēmās spēlē ļoti lielu lomu, kas var ietekmēt enerģētisko drošību, resursu ilgtspēju izmantošanu un konkurētspēju. Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Valsts pētījuma programmas “Enerģētika” projekta “Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība” (projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0002) ietvarā 2021.gada sākumā ir sagatavojis un publicējis ziņojumu “Latvijas siltumapgādes un aukstumapgādes efektivitātes potenciāla noteikšana atbilstoši direktīvai 2012/27ES par energoefektivitāti”. Nodevums tapis sadarbojoties ar Ekonomikas Ministrijas pārstāvjiem. Ziņojums ir veidots, balstoties uz direktīvu 2012/27ES par energoefektivitāti un Eiropas Komisijas rekomendācijām, kas veltītas siltumapgādei un aukstumapgādei. Ziņojumā analizētas esošās siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas, siltumapgādes un aukstumapgādes pieprasījums, esošie.
Lasīt vairāk

Projektā SMARB tiek izstrādāta inovatīva hibrīda mikroaļģu kultivēšanas sistēma #SMARB

Mikroaļģu biomasa ir daudzsološa izejviela atjaunojamās enerģijas ražošanai. Mikroaļģes biomasas iegūšanai tiek kultivētas speciāli izveidotās audzēšanas sistēmās. To augšanai nepieciešami konkrēti vides apstākļi, gaisma, ūdens, barības vielas un CO2. Mikroaļģes galvenokārt izmanto gaismas enerģiju un CO2, lai ražotu biomasu. Pašlaik komerciāla liela mēroga mikroaļģu biomasas kultivēšana enerģijas ieguvei nenotiek, jo nav atrisināta šādas tehnoloģijas ekonomiskā ilgtspējība. Tā nav ilgtspējīga galvenokārt augsto ražošanas izmaksu un zemās produktivitātes dēļ. Ir secināts, ka, ir jāveic ievērojami tehnoloģijas uzlabojumi, lai komerciāla mikroaļģu audzēšana bioenerģijas vajadzībām būtu ekonomiski izdevīga. Pašlaik tiek veikti plaši pētījumi un īstenoti pilota mēroga projekti tehnoloģijas pilnveidošanai. Pēdējā laikā pētījumos galvenā.
Lasīt vairāk

VASSI uzsāk projektu par 5.paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmas risinājumu novērtēšanu

Kopš 2020.gada decembra VASSI uzsākta starptautiska zinātniskā projekta “5. paaudzes CSA risinājumu  priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS (Agent-GIS-5GGD)” īstenošana. Pētniecības projekts tiek īstenots Baltijas un Ziemeļvalstu kopīgās enerģētikas pētījumu programmas ietvaros, saņemot finansējumu no Nordic Energy Research. 5.paaudzes centralizētā siltumapgādes un dzesēšanas sistēma ir inovatīvs risinājums, kas paredz ēku siltumenerģijas patēriņa segšanu ar zemas temperatūras siltumnesēju, integrējot zema potenciāla siltuma avotus, piemēram, siltuma pārpalikumus no rūpniecības uzņēmumiem, datu centriem vai lielveikaliem. Jaunās paaudzes siltumtīkli tiek paredzēti divvirzienu plūsmai, lai patērētāji siltumenerģiju var ne tikai saņemt, bet arī nodot atpakaļ tīklos brīžos, kad patēriņš ir zems. Projekta.
Lasīt vairāk

#ZinātneLatvijai2021 Ruta Vanaga

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece Dr.sc.ing. Ruta Vanaga ir iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā Latvijas Zinātnes Kalendārā 2021. Kalendārs un izstāde #ZinātneLatvijai stāsta par zinātniekiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmo jaunradei. "Dr.sc.ing. Ruta Vanaga ir unikālu dabas ideju imitatore. Pēc arhitektūras studijām Ruta jau 8 gadus strādā jaunā, aizraujošā zinātnes apakšnozarē - biomīmikrijā, kas pēta dabas mehānismus, procesus, struktūras un imitē tos, lai uzlabotu mūsu ikdienu." https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3X0szprSddcYwBbprnULLeLUxZ33Ylv8gS7uvLoukT8i0KEcqckEjsjAU&v=UMoHMRsbkLw&feature=youtu.be
Lasīt vairāk

Piemērotu mikroaļģu pētījumi biogāzes digestāta un dūmgāzu attīrīšanai un biomasas iegūšanai #SMARB

Mikroaļģes tiek uzskatītas par daudzsološu ilgtspējīgu enerģijas avotu to augšanas ātruma un augstās produktivitātes dēļ. Mikroaļģu biomasai ir plaša pielietojamība. Tā kalpo kā izejviela dažādiem atjaunojamās enerģijas veidiem, piem. biogāze, biodīzeļdegviela, biometāns, biogļūdeņradis, bioetanols. Turklāt mikroaļģu biomasu un augstvērtīgus savienojumus, kas iegūti no tās, var plaši izmantot pārtikas rūpniecībā, medicīnā, tekstilrūpniecībā, lopbarībā, akvakultūrā, lauksaimniecībā un kosmetoloģijā. Optimālu kultivēšanas apstākļu nodrošināšana mikroaļģēm ir viens no priekšnoteikumiem augstas biomasas ražas iegūšanai. Svarīgākie vides faktori, kas ietekmē kultūru augšanu, ir 1) gaisma, 2) temperatūra, 3) barības vielas, 4) CO2 koncentrācija, 5) pH, 6) maisīšana. Dabā pastāv tūkstošiem dažādu mikroaļģu sugu, kas pielāgojušās dzīvei.
Lasīt vairāk

Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci RTUCON 2020

Novembra sākumā no norisinājās starptautiskā zinātniskā konference RTUCON 2020, ko organizē Rīgas Tehniskā universitāte. Šogad konference notika daļēji klātienē, daļēji attālināti, jo ārvalstu dalībniekiem nebija iespēja ierasties klātienē COVID-19 pandēmijas dēļ. Divu dienu garumā zinātnieki prezentēja savus jaunākos pētījumus plenārsesijās, pirmā diena aizsākās ar plenārsesiju un īpaši Valsts pētījumu projektiem (VPP) veltītu sesiju jeb projektu vidusposma konferenci, kas rīkota kopā ar Latvijas Zinātņu padomi. VPP sesijā tika prezentēti līdzšinējie rezultāti 11Novembra sākumā no norisinājās starptautiskā zinātniskā konference RTUCON 2020, projektos, no tiem 7 īsteno RTU VASSI kolektīvs. Konferences otrajā dienā viena no sesijām bija RTU VASSI sesija "Environmental Assessment in.
Lasīt vairāk