Aicinām skolēnus iesaistīties akcijā #Energovienoti

Lai vairotu izpratni par energoresursiem un jau no agrīna vecuma veicinātu apzinātu to lietošanu, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts aicina skolēnus iesaistīties iniciatīvā #energovienoti. Iniciatīvā aicinātas piedalīties vispārizglītojošo skolu klases. Tām līdz 30. aprīlim jāsagatavo video, plakāts, komikss vai cits vizuāls materiāls, kurā atainotas ikdienas rīcības, kas palīdz samazināt energopatēriņu. Video un vizuālos materiālus līdz 30. aprīlim jāsūta uz e-pastu energovienoti@rtu.lv vai RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtam Rīgā, Āzenes ielā 12– K1. Radošāko darbu autori saņems balvas – iespēju maijā ciemoties RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur būs iespēja iepazīties ar vides inženieru darbu, ielūkoties laboratorijās un.
Lasīt vairāk

Akcija #Energovienoti – veicini Latvijas energoneatkarību

Lai mazinātu Latvijas atkarību no importētiem energoresursiem, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts kopā ar Rīgas Domi, AS «Rīgas Siltums», Ekonomikas ministriju un "Elektrum" energoefektivitātes centru aicina ikkatru iedzīvotāju pārskatīt savus paradumus un mazināt energopatēriņu. Pastāv īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi, kā to panākt. Īstermiņā savu artavu var dot katrs iedzīvotājs, pārskatot savus paradumus, analizējot līdzšinējo energoresursu patēriņu un samazinot to. Sociālajos medijos turpmāk dalīsimies ar padomiem, skaidrojumiem un zinātniski pamatotiem ieteikumiem, kā veiksmīgāk sasniegt energoneatkarību un kādēļ tas ir nepieciešams. Aicinām iedzīvotājus dalīties ar savu pieredzi, kā samazināt mājsaimniecības tēriņus par resursiem, izmantojot tēmturi #energovienoti.
Lasīt vairāk

RTU VASSI izdod jaunu grāmatu “Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai”

Esam priecīgi paziņot, ka RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts ir izdevis jaunu grāmatu “Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai”. Zinātniskā monogrāfija veltīta bioresursu lomai ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Pieprasījums pēc bioresursiem pasaulē nemitīgi pieaug. Grāmata ļauj paskatīties uz bioresursiem no cita skatu punkta, skaidrojot bioresursu vērtības noteikšanas dažādos aspektus un to vietu bioekonomikā. Planētas izdzīvošana ir cieši saistīta ar klimatneitralitāti un resursu cirkularitāti, un šī grāmata paver ceļu jaunam skatījumam uz bioresursu izmantošanu, ietverot resursu kaskāžu veidošanu, bioresursu bioekonomiskā potenciāla noteikšanu un biorafinēšanas ieviešanu. Grāmatā ir analizēti esošie un potenciālie bioresursu avoti, kā arī atrodami daudzi bioresursu kaskādveida izmantošanas piemēri, kuru analīze.
Lasīt vairāk

Gada balva enerģētikā 2021

2021. gada 20. decembrī Latvijas zinātnieki divdesmit trešo reizi saņēma Gada balvas enerģētikā. Enerģētikas nozarē gada izskaņā tradicionāli sumina Latvenergo un Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotā konkursa laureātus – ilggadējos, kā arī jaunos zinātniekus. 2021. gada A.Vītola balvu par izcilu devumu Latvijas enerģētikā saņēma RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesors Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers. Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņēma Dr.sc.ing. Edīte Biseniece par darbu: "Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība". 2021. gadā divi jaunie zinātnieki saņēma veicināšanas balvas: Dr.sc.ing. Toms Mols par darbu "Klimata adaptīvas ēku norobežojošās konstrukcijas" un Dr.sc.ing. Armands Grāvelsiņš par darbu "Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste.
Lasīt vairāk

Noslēdzās projekts “Enerģētikas politikas pārejas perioda aklie punkti (BlindSpots)”

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Enerģētikas politikas pārejas perioda aklie punkti ” norisinājās no 2018. gada 1.decembra līdz 2021.gada 1.decembrim. Ikviens šoferis ir izjutis aklos punktus brīdī, kad blakus braucošā mašīna atrodas jau blakus, bet netika saredzēta ne spogulī, ne sānskatā un tiek pamanīta tikai brīdī, kad tiek veikts straujš manevrs un rodas bīstama situācija. Tādi aklie punkti ir vērojami arī, prognozējot tautsaimniecības attīstību. Lai sagatavotu jaunu enerģētikas un klimata politikas dokumentu, katrai dalībvalstij ir jāveic pasākumu ietekmes izvērtējums. Līdzšinējos enerģētikas un klimata politikas dokumentos pasākumu ietekmes vērtējums daudzās valstīs nav bijis pilnvērtīgs, jo valstu atbalsta instrumenti.
Lasīt vairāk

Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci CONECT 2021

No 12.-14.maijam norisinājās starptautiskā zinātniskā konference CONECT 2021, kuru ik gadu organizē RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ diemžēl arī šogad konference nevarēja notikt klātienē, bet lai tomēr būtu nedaudz klātienes sajūta,  institūta darbiniekiem bija iespēja sniegt savas prezentācijas universitātes telpās. Konferences ietvaros ar saviem pētījumiem un zināšanām dalījās autori no 24 pasaules valstīm, tajā skaitā no Meksikas, Dienvidāfrikas, Indonēzijas. Plašā skaitā tika pārstāvētas arī Latvijas universitātes. Šogad konferences keynote uzrunas par aktuālākajiem tematiem plenārsesijās, sniedza tādi profesori, kā Peters Lunds no Somijas,  Gilles Lepesants no Francijas, Stelios Rozakis no Grieķijas, Lucia Rocchi no Itālijas un RTU profesori Dagnija.
Lasīt vairāk

Komercializācijai pieejams dabiskā termoiepakojuma materiāls

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā projekta KC-PI-2017/15 «Dabisks termoiepakojums» izstrādāts jauns siltumizolācijas materiāls. Vairāku gadu garumā mūsu zinātnieki strādājuši pie materiāla īpašību uzlabošanas un ražošanas procesa koncepta izveides. Ražošanas procesu raksturo tā efektivitāte, mērogojamība, procesa elastība, kā arī daudzpusība, iegūto materiālu izmantojot dažādos termoiepakojuma veidos. Dabiskā termoizolācijas materiāla faktu lapu iespējams apskatīt šeit: LV un ENG. Pavisam drīz interesentiem būs iespējams pārņemt materiāla ražošanu un ieviešanu tirgū. Lūdzam sekot mūsu mājaslapā un https://inovacijas.rtu.lv/ , lai uzzinātu aktuālo par gaidāmo licences izsoli. Efektivitāte ražošanas procesā nerodas atkritumi ātrs ražošanas process iespēja industriālajai sinerģijai Mērogojamība tirgū pieejamas ražošanas.
Lasīt vairāk

Uzsākta diskusija par siltumenerģijas līmeņatzīmes ieviešanu

Šī gada 13.aprīlī Valsts pētījumu programmas projekta “Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība” ietvaros tika organizēts tiešsaistes vebinārs – diskusija “Ko darīt ar siltuma tarifiem tagad un nākotnē?”, kura laikā projekta īstenotāji un semināra apmeklētāji diskutēja par siltuma tarifu noteikšanas metodikas lomu oglekļa neitrālas siltumapgādes sistēmas attīstībā. Tiešsaistes vebinārā tika prezentēta siltumenerģijas tarifa līmeņatzīmes ieviešanas ideja, prezentējot vairākas potenciālās ieviešanas metodes. Līmeņatzīmes mērķis ir konkrētu siltumenerģijas tarifa vērtību noteikšana visiem centralizētas siltumapgādes pakalpojuma sniedzējiem, kas ir optimāla siltumapgādes veiksmīga biznesa nodrošināšanai, ekonomiski pamatota un nodrošina komfortu siltumenerģijas patērētājam, sniedz ieguldījumu valsts enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai. Līmeņatzīmes noteikšanai tika piedāvātas.
Lasīt vairāk

Aptaujas anketa elektrotehnikas un elektronikas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem par profesionālās izglītības pilnveides iespējām

Ņemot vērā attīstības tendences, kuras ir vērojamas Eiropas Savienības rūpniecības, klimata un atkritumu apsaimniekošanas nozarē, elektrotehnikas un elektronikas nozares ražošanas un atkritumu apsaimniekošanas  normatīvais regulējums un vadlīnijas nozares labajai praksei jautājumos, kuri attiecas uz ilgtspējīgu, zaļu un energoefektīvu ražošanas procesu, kā arī uz ekoloģiska dizaina izstrādi, pakāpeniski kļūst aizvien apjomīgākas un komplicētākas. Balstoties uz vairāku valstu nozares uzņēmumu asociāciju un pētniecības institūciju pieredzi, ir uzsākts darbs pie palīgmateriālu izstrādes, kas ir paredzēts gan nozares jaunuzņēmumiem, gan arī jau strādājošiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, lai piedāvātu uzņēmumu speciālistu kompetences paaugstināšanas iespējas jautājumos, kas skar elektrotehnikas un elektronikas nozares normatīvo regulējumu ražošanas, atkritumu.
Lasīt vairāk

Kā ar projekta NON-For palīdzību tiks novērtēta jauno zivju barību ilgtspējība

Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvarā tiek īstenots projekts "No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība (NON-Fôr)". Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 4. janvāris līdz 2023. gada 31. decembrim. Ilgtspējīgai akvakultūras nozares attīstība un paplašināšana saistāma ar trešās paaudzes barības avotu izmantošanu. Šādu avotu piemēri ir mikroaļģes, vienšūnu organismi un kukaiņu milti. NON-Fôr projekta uzdevums, ņemot vērā jaunākās zināšanās un pieredzi no iepriekš realizētiem Eiropas Savienības (ES) un valstu projektiem, ir attīstīt uzlabotu praksi zivju barības ražošanas tehnoloģijā un veicināt trešās paaudzes barības avotu izmantošanu Atlantijas laša kritiskajos dzīves cikla posmos – mazuļu barošanas sākumā, smoltifikācijas laikā un pēcsmoltu audzēšanā. Projektam.
Lasīt vairāk