Uzsākta diskusija par siltumenerģijas līmeņatzīmes ieviešanu

Šī gada 13.aprīlī Valsts pētījumu programmas projekta “Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība” ietvaros tika organizēts tiešsaistes vebinārs – diskusija “Ko darīt ar siltuma tarifiem tagad un nākotnē?”, kura laikā projekta īstenotāji un semināra apmeklētāji diskutēja par siltuma tarifu noteikšanas metodikas lomu oglekļa neitrālas siltumapgādes sistēmas attīstībā.
Tiešsaistes vebinārā tika prezentēta siltumenerģijas tarifa līmeņatzīmes ieviešanas ideja, prezentējot vairākas potenciālās ieviešanas metodes. Līmeņatzīmes mērķis ir konkrētu siltumenerģijas tarifa vērtību noteikšana visiem centralizētas siltumapgādes pakalpojuma sniedzējiem, kas ir optimāla siltumapgādes veiksmīga biznesa nodrošināšanai, ekonomiski pamatota un nodrošina komfortu siltumenerģijas patērētājam, sniedz ieguldījumu valsts enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai. Līmeņatzīmes noteikšanai tika piedāvātas atšķirīgas noteikšanas pieejas: empīriskā modeļa izveide ar kompleksu dažādu siltumapgādes parametru ņemšanu vērā vai vienkāršotu aprēķinu, kas balstās uz saražotās siltumenerģijas daudzumu; labākās pieejamās prakses modelis trīs nesaistītiem pakalpojumiem; ilgtspējas modelis ar klimata indeksu, kas ietver dažādu efektivitātes parametru noteikšanu. Semināra prezentācijas iespējams apskatīt šeit.
Semināru kopumā apmeklēja 109 dalībnieki no dažādiem siltumapgādes uzņēmumiem, pašvaldībām, enerģētikas asociācijām, valsts iestādēm un citām ieinteresētajām organizācijām. Semināra dalībnieki lielākoties pauda atbalstu līmeņatzīmes ieviešanai, lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanos un pāreju uz oglekļa neitrālu siltuma ražošanu.
Darbs pie siltumenerģijas tarifa līmeņatzīmes metodikas izstrādes turpināsies, organizējot diskusijas ar Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociāciju, Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru, Ekonomikas ministriju un citām ieinteresētajām pusēm, lai ņemtu vērā dažādus aspektus un nodrošinātu, lai tarifa līmeņatzīme motivētu centralizētās siltumapgādes sistēmu ilgtspējīgi attīstīties.

Projekta īstenotāja
Docente, vadošā pētniece Ieva Pakere

Uzraksti komentāru