Ielūdzam uz semināru – diskusiju “Ilgtspējīgi pārtikas produkti uz latvieša galda”

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts ielūdz uz semināru – diskusiju "Ilgtspējīgi pārtikas produkti uz latvieša galda", kas norisināsies 2024. gada 24. aprīlī no plkst. 9.30-14.00 RTU Zinātniskās bibliotēkas Konferenču zālē, 2. stāvā, Paula Valdena ielā 5, Rīgā. Seminārā aicinām esošos pārtikas piegādes ķēdes dalībniekus dalīties pieredzē, identificēt esošās problēmas un šķēršļus, kas traucē radīt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ražošanas un piegādes sistēmu vietējai pārtikas produkcijai visā aprites cikla ietvaros, kā arī meklēt ilgtspējīgus risinājumus par vietējās pārtikas iekļaušanos tirgū. Diskusijas mērķis ir identificēt tipiskus uzņēmumu un resursu veidus, kas pastāv nacionālajā pārtikas piegādes ķēdē, un kopīgi izstrādāt koncepcijas ietvaru, kas.
Lasīt vairāk

Piesakiet savu uzņēmumu “Energovienoti” marķējumam – ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājumam!

“Energovienoti” marķējums ir  ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājums saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī dažādu nozaru organizācijām. Ar tā palīdzību tiek identificēti un apbalvoti uzņēmumi un organizācijas ar augstu energopratības līmeni, kuru darbība ir uzskatāma par labas prakses piemēru. Marķējumu nacionāla mēroga projekta “Energovienoti” ietvaros ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (RTU VASSI) zinātnieki ar mērķi vairot Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību energopratību. Aicinām pieteikt Jūsu pārstāvēto uzņēmumu/iestādi un būt vienam no pirmajiem Latvijā, kas saņem “Energovienoti” marķējumu! RTU VASSI speciālisti izvērtēs uzņēmuma energopatēriņa datus, veiktos energotaupības pasākumus, veikto pasākumu efektivitāti un aprēķinās sasniegtaio ietaupījumu. Pozitīva ietaupījuma.
Lasīt vairāk

Uzsākam īstenot projektu Valsts pētījuma programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” ietvarā

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti ir uzsākuši īstenot Valsts pētījuma programmas "Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" projektu "Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā", to atklājot 14. marta projekta uzsākšanas sanāksmē. Projekta mērķis ir izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. Galvenā uzmanība tiks pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, zemes izmantojuma, zemes izmantojuma maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) un atkritumu apsaimniekošanā. Projektā divu gadu laikā tiks analizētas klimata politikas saistības, novērtēti klimata instrumenti, identificētas inovatīvas tehnoloģijas un apkopoti nepieciešamie dati. Projekts.
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs “Atlikumsiltuma loma nākotnes energosistēmās” | 23.01. | 10.30-12.30

Aicinām jūs piedalīties seminārā par atlikumsiltuma plūsmu integrēšanu centrālajā siltumapgādes sistēmā, ko citkārt dēvē par papildus vai lieko siltumu. Šis process tiek uzskatīts par būtisku soli klimata neitralitātes virzienā, nodrošinot nozīmīgus ietaupījumus primārajā enerģijā. Tomēr, lai šo atlikumsiltuma plūsmu varētu izmantot plašāk, ir nepieciešams ievērot konkrētus ekonomiskos un tehniskos nosacījumus. Seminārā tiks sniegts ieskats par atlikumsiltuma nozīmi nākotnes viedo energosistēmās, īpaši pievēršoties Latvijai, Igaunijai un Norvēģijai. Prezentācijā tiks aplūkoti galvenie secinājumi, kas iegūti gan valsts, gan reģiona mēroga novērtējumos. Turklāt mēs diskutēsim par reālu darbības pieredzi, kas iegūta no dažādiem atlikumsiltuma integrācijas projektiem. Vebinārs notiks 23. janvārī no plkst. 10.30-12.30.
Lasīt vairāk

Atskats par tiešsaistes semināru par klimatneitralitāti

20.decembrī norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta organizēts tiešsaistes seminārs “Klimatneitralitāte pašvaldībās”. Pašvaldībām ir izšķiroša nozīme vietējās politikas un iniciatīvu veidošanā. Šī semināra mērķis bija sniegt ieskatu praktiskās pieejās klimata neitralitātes sasniegšanai ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni. Ar savu pieredzi un secinājumiem no īstenotajiem pētniecības projektiem dalījās RTU VASSI pētnieki un akadēmiskais personāls. Semināra ietvaros apskatītās tēmas: Klimatneitralitātes modelēšana nacionālā un pašvaldību mērogā Pozitīvas enerģijas bilances kvartāli Enerģijas uzkrāšanas svarīgā loma Energopārvaldība un sadarbības veicināšana ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem Netiešās emisijas un to aprēķins Satelīta datu pielietojuma iespējas vides inženierijā CO2 valorizācija reģionos Šis bija pirmais.
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs par klimatneitralitāti | 20.12. | 13.00-15.10

Pašvaldībām ir izšķiroša nozīme vietējās politikas un iniciatīvu veidošanā, tādēļ š.g. 20. decembrī no plkst. 13.00-15.10 norisināsies tiešsaistes seminārs par pašvaldību virzību uz klimatneitralitāti. Šī semināra mērķis ir sniegt ieskatu praktiskās pieejās klimata neitralitātes sasniegšanai ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni. Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta lektori eksperti dalīsies zināšanās par ilgtspējīgu praksi, inovatīviem risinājumiem un secinājumiem no īstenotajiem pētniecības projektiem . Reģistrācija semināram atvērta līdz 19.decembrim. Reģistrācijas anketa šeit. SEMINĀRA PROGRAMMA. Dalībnieki saņems elektronisku sertifikātu par semināra apmeklējumu. Tiešsaistes seminārs tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta CommitClimate, projekta nr. #C026, ietvarā.
Lasīt vairāk

Seminārs “Ilgtspējīga energopārvaldība” | 26.10.2023.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru ielūdz uz semināru ILGTSPĒJĪGA ENERGOPĀRVALDĪBA. Laiks: 2023. gada 26. oktobrī plkst. 9.30-14.00 Vieta: RTU Domus Auditorialis auditoriju centrā, 2. stāvā, Zunda krastmalā 10, Rīgā Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (RTU VASSI) jau vairākus gadu desmitus nenogurstoši pēta un analizē energopatēriņa samazināšanas iespējas un par rezultātiem informē un apmāca ne tikai speciālistus, bet arī visus ieinteresētos sabiedrības pārstāvjus. Šoreiz RTU VASSI kopā ar Rīgas Enerģētikas Aģentūras (REA) aicinām pašvaldības ēku energopārvaldniekus piedalīties apmācības seminārā, kurā būs iespēja uzlabot inženiertehniskās zināšanas, atkārtojot jau zināmus energopārvaldības datu analīzes  paņēmienus,.
Lasīt vairāk

Ielūgums uz 25.05. semināru par atjaunojamās enerģijas uzkrāšanas iespējām pašvaldībās

Pieaugot atjaunojamās enerģijas ražošanas apjomiem pašvaldībās, rodas virkne izaicinājumu, kas saistīti ar efektīvu enerģijas pārpalikumu pārvaldību. Lai kompensētu sezonāli saražotās atjaunojamās enerģijas mainīgumu, enerģijas uzkrāšanas risinājumu ieviešana gūst arvien lielāku nozīmi ilgtspējīgas un elastīgas energosistēmas izveidē. Aicinām 25.maijā plkst. 10:00 piedalīties hibrīdseminārā “Enerģijas uzkrāšana – būtiskākais enerģijas pārejas virzītājspēks”. Seminārā runāsim par atjaunojamās enerģijas uzkrāšanas iespējām un izaicinājumiem pašvaldībās. Semināra dalībniekiem būs iespēja piedalīties interaktīvā darbnīcā par virzītājspēkiem un šķēršļiem, kas ietekmē enerģijas akumulācijas risinājumu ieviešanu pašvaldībās. Semināra tematika:  Ieskats Interreg BSR projekta Energy Equilibrium rezultātos Vācijas pieredzes stāsts par enerģijas uzglabāšanas sistēmu nozīmi nākotnes energosistēmās Interaktīva darbnīca un diskusija par ietekmes.
Lasīt vairāk

SEMINĀRS PAR SISTĒMISKĀS APRITES EKONOMIKAS RISINĀJUMIEM NĀKOTNĒ 19.05.2023, ĶĪPSALĀ

ES līmeņa projekta TREASoURcE ietvaros 19.05.2023, no plkst. 13:00 līdz 16:00 notiks seminars par sistēmiskās aprites ekonomikas risinājumiem, kas paredzēts vietējām ieinteresētajām personām. Adrese: RTU Zinātniskā bibliotēka, Paula Valdena iela 5, 2. stāvs, Konferenču zāle 2.12A TREASoURcE projekts ir daļa no ES aprites ekonomikas pilsētu un reģionu iniciatīvas (ang., Circular Cities and Regions Initiative), kuras mērķis ir atbalstīt aprites ekonomikas risinājumu īstenošanu visās Eiropas pilsētās un reģionos. TREASoURcE projekta mērķis ir uzsākt sistēmiskas pārmaiņas, izstrādājot tehnoloģijas un sistēmiskas aprites ekonomikas risinājumus pilsētās un reģionos. Esošajā projekta posmā tiek meklēti risinājumi attiecībā uz nepietiekamā daudzumā izmantojamiem vai neizmantojamiem plastmasas atkritumiem, nolietotiem elektrisko.
Lasīt vairāk

Tiešsaistes kurss uzņēmējiem un profesionāļiem | TRAIN ECO

RTU VASSI projekta TRAIN-ECO ietvarā sadarbībā ar partneriem ir izstrādāts tiešsaistes kurss uzņēmējiem un profesionāļiem, kuri strādā mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) un start-up uzņēmumos elektronikas jomā. Šobrīd kursam iespējams reģistrēties Tartu Universitātes (Igaunija) sistēmā. Kursa mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem uzzināt vairāk par inovatīvu un ekoloģiski ilgtspējīgu elektronikas produktu izstrādi. Kursa sākums ir 15. maijs un tas beidzas 23. jūnijā, kopumā ilgstot 6 nedēļas. Kursā ir 6 moduļi, kas paredzēti paštempu mācībām, tādēļ kursa dalībnieki var tos pabeigt, kad vien vēlas. Veiksmīgas kursa nokārtošanas gadījumā dalībnieki saņems digitāli parakstītu 1 ECTS sertifikātu no Tartu Universitātes. Kurss ir angļu valodā. Reģistrējieties.
Lasīt vairāk