VASSI sarunu cikls “Ilgtspējīgās pasaules”

ILGTSPĒJĪGĀS PASAULES sarunas par zinātni veido RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Šo ciklu regulāri papildinās jaunas intervijas ar pašmāju zinātniekiem, ko vadīs radio un TV žurnāliste Sandra Kropa un zinātniskās komunikācijas eksperts Dr. Kārlis Valters. Sarunas: 1. Kārlis Valters par zinātnes komunikāciju 2. Dagnija Blumberga par pārmaiņām enerģētikas sektorā 3. Andra Blumberga un Gatis Bažbauers par post-COVID sabiedrību 4. Dzintars Jaunzems par Latvijas virzību uz klimata neitralitāti 5. Andra Blumberga un Viesturs Celmiņš par energoefektvitāti un pilsētplānošanu 6. Krišs Spalviņš par augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu 7. Ruta Vanaga par risinājumiem, kā padarīt ēkas klimatam draudzīgas 8. Francesco.
Lasīt vairāk

Atskats par Valsts pētījumu programmas projektu tiešsaistes semināra ciklu

No 20.oktobra līdz 8.decembrim Valsts pētījuma programmas “Enerģētika” konkursu – “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”, “Energoefektivitāte”, un “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” – īstenojamos septiņos projektos notika tiešsaistes semināri, kuros tika stāstīts par projekta aktualitātēm un starprezultātiem un norisinājās aktīva diskusija. Dalībnieki rosināja diskusiju gan par energoefektivitātes politiku, gan atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciālu, gan centralizētajām enerģijas apgādes sistēmām, gan enerģētikas un klimata politikas modelēšanas rīkiem, gan ēku tehnoloģiskiem risinājumiem, gan energoefektivitāti rūpniecībā un transporta attīstības tehnoloģiskajiem risinājumiem. Katrā seminārā aktīvi piedalījās apmēram 100 dalībnieki no dažādām valsts institūcijām, pašvaldībām, asociācijām, organizācijām, uzņēmumiem, kā arī interesi izrādīja nozaru speciālisti. Zemāk.
Lasīt vairāk

Piemērotu mikroaļģu pētījumi biogāzes digestāta un dūmgāzu attīrīšanai un biomasas iegūšanai #SMARB

Mikroaļģes tiek uzskatītas par daudzsološu ilgtspējīgu enerģijas avotu to augšanas ātruma un augstās produktivitātes dēļ. Mikroaļģu biomasai ir plaša pielietojamība. Tā kalpo kā izejviela dažādiem atjaunojamās enerģijas veidiem, piem. biogāze, biodīzeļdegviela, biometāns, biogļūdeņradis, bioetanols. Turklāt mikroaļģu biomasu un augstvērtīgus savienojumus, kas iegūti no tās, var plaši izmantot pārtikas rūpniecībā, medicīnā, tekstilrūpniecībā, lopbarībā, akvakultūrā, lauksaimniecībā un kosmetoloģijā. Optimālu kultivēšanas apstākļu nodrošināšana mikroaļģēm ir viens no priekšnoteikumiem augstas biomasas ražas iegūšanai. Svarīgākie vides faktori, kas ietekmē kultūru augšanu, ir 1) gaisma, 2) temperatūra, 3) barības vielas, 4) CO2 koncentrācija, 5) pH, 6) maisīšana. Dabā pastāv tūkstošiem dažādu mikroaļģu sugu, kas pielāgojušās dzīvei.
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs “Risinājumi enerģijas izmaksu samazināšanai uzņēmumos”

Domājot par uzņēmuma attīstību, jauniem tirgiem un jaunu produktu attīstīšanu, bieži vien var nepietikt laika, lai analizētu un strādātu pie esošo enerģijas izmaksu samazināšanu. Tāpēc projekta CIC2030 (Climate Investment Capacity 2030) ietvaros organizējam semināru, kura laikā, kopā ar enerģētiķiem, apskatīsim reālus piemērus, kuri var palīdzēt samazināt izmaksas par enerģiju. Kopīgi domāsim par labākajiem iespējamiem energoefektivitātes pasākumiem kokapstrādes ražošanas uzņēmumos. Aicinām interesentus uz tiešsaistes semināru "Risinājumi enerģijas izmaksu samazināšanai uzņēmumos", kas notiks 11. decembrī, no plkst. 14:00 līdz 16:00 tiešsaistes Zoom platformā. Darba valoda: latviešu valoda.  PROGRAMMA Dalība seminārā ir bez maksas, lūdzam iepriekš pieteikties, aizpildot zemāk redzamo reģistrācijas formu. Pēc.
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs-diskusija “Biogāze vai elektromobilitāte – kura AER tehnoloģija ļaus sasniegt izvirzītos mērķus transportam 2030.gadā?”

Latvijā ir attīstīta biogāzes nozare. Pašreiz biogāze tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai. Biogāzi var izmantot arī biometāna ražošanai un lietot transportā, aizvietojot fosilo degvielu. Seminārā tiks aplūkoti biogāzes ražošanas efektivitātes un klimata aspekti, lai noteiktu biogāzes ražošanas ilgtspējību. Pēdējos gados Latvijā strauji aug elektrotransportlīdzekļu skaits. Seminārā tiks aplūkota elektromobilitātes esošā situācija un perspektīvas, kā arī prezentēta Eiropas valstu labās prakses piemēri elektromobilitātes attīstībai. Galvenais jautājums, uz kuru tiks meklēta atbilde semināra laikā, ir kurai tehnoloģijai ir lielāks potenciāls Latvijā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus transportam 2030. gadā. Tiešsaistes seminārs-diskusija "BIOGĀZE VAI ELEKTROMOBILITĀTE - KURA AER TEHNOLOĢIJA ĻAUS SASNIEGT IZVIRZĪTOS MĒRĶUS TRANSPORTAM 2030..
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs-diskusija “Enerģētiķu netradicionālais skats uz energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros”

Otrdien, 1. decembrī, notiks tiešsaistes seminārs-diskusija “Enerģētiķu netradicionālais skats uz energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros”, ko rīko Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Energoefektivitātes termins ir atpazīstams, bet nav pietiekami izprotams, izzināts un aptverams. Tiešsaistē mēģināsim nonākt līdz energoefektivitātes saknēm un skaidrosim, kāda ir energoefektivitātes zināmā teorētiskā daļa. Mēģināsim palūkoties uz to, kas nepadodas skaidrojumam. Ir pienācis laiks turpināt sarunu par energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros, kuri nosacīti dalās divās lielās grupās. Pirmā grupa ir enerģijas lietotāji - mājsaimniecības, pakalpojumu un transporta sektors. Otrā grupa ir enerģijas ražotāji un lietotāji - rūpniecības un lauksaimniecības sektors. Lūdzam pieteikties līdz 30.11.2020., aizpildot zemāk redzamo.
Lasīt vairāk

Praktiskais seminārs-darbnīca “100% atjaunojamo energoresursu pašvaldības Kurzemē”

Piektdien, 4. decembrī, notiks praktiskais seminārs-darbnīca “100% atjaunojamo energoresursu pašvaldības Kurzemē”, ko rīko Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Kurzemes plānošanas reģionā atjaunojamo energoresursu (AER) īpatsvars kopējā energobilancē ar katru gadu pieaug, bet vai ir iespējama visa reģiona pāreja uz 100% oglekļa neitrālu enerģijas ražošanu un transporta sektoru? Vai iespējams samazināt fosilo energoresursu lomu un novērst šķēršļus saules, vēja un citu atjaunojamo energoresursu izmantošanai? Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki praktiskajā seminārā prezentēs sistēmdinamikas modelēšanas rezultātus par AER potenciālu Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī aicinās dalībniekus iesaistīties AER stratēģiju izstrādē konkrētām pašvaldībām, lai noteiktu visus argumentus, kādēļ.
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs-diskusija “Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi. Jaunas perspektīvas”

Otrdien, 24. novembrī, notiks tiešsaistes seminārs-diskusija “Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi. Jaunas perspektīvas”, ko rīko Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Kā sabiedrība esam apņēmušies sasniegt ambiciozus klimata mērķus – līdz 2050.gadam sasniegt oglekļa neitralitāti. Tā ir starptautiska vienošanās, kas prasa nacionālu un individuālu atbildību un iesaisti. Kā šos mērķus sasniegt? Kā panākt lielāku siltināto ēku īpatsvaru? Kā paātrināt atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu? Seminārā stāstīsim un diskutēsim par esošā ēku fonda energoefektivitātes paaugstināšanas izaicinājumiem un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu praksē. Lūdzam pieteikties līdz 23.11.2020., aizpildot zemāk redzamo REĢISTRĀCIJAS FORMU. Pirms semināra Jums tiks nosūtīta saite dalībai attālināti ZOOM platformā.
Lasīt vairāk

Panākumi RIBuild projektā

RTU VASSI un partneru veikums RIBuild projektā ir augstu novērtēts Eiropas Savienībā, paredzamā vadlīniju un rīku ietekme uzskatāma par ļoti augstu un kopumā projekta partneriem izdevies sniegt augstas kvalitātes informāciju un zināšanas. RIBuild projektā tiek pētīta robusta iekšējā siltināšana vēsturiskās ēkās, kas ir viens no sarežģītākajiem energoefektivitātes pasākumiem. Izstrādātās vadlīnijas ir piemērotas vēsturiskajām ēkām visā Eiropā un tās būs vērtīgas ikvienam, kurš interesējas par ēku atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. RTU īsteno šo projektu kopā ar partneriem no Dānijas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Zviedrijas un Šveices. Vairāk informācijas par projektu: www.ribuild.eu
Lasīt vairāk

Tiešsaistes seminārs-diskusija “Ceļš uz klimatneitralitāti – vai pietiek tikai ar ierastām politikām un inovatīvām tehnoloģijām?”

Otrdien, 10. novembrī, notiks tiešsaistes seminārs-diskusija “Ceļš uz klimatneitralitāti - vai pietiek tikai ar ierastām politikām un inovatīvām tehnoloģijām?”, ko rīko Rīgas Tehniskās universitātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Seminārā apskatīsim un raisīsim plašāku diskusiju par atsevišķiem jautājumiem, kurus izmantojot, izpēti un modelēšanas iespējas var novērtēt un iezīmēt tos attīstības virzienus, ņemot vērā enerģijas un klimata politikas. Nemainīgi aktuāli ir jautājumi par to, kur Latvija šobrīd atrodas un ko tas mums dod? Kur mēs vēlamies un varam nokļūt 2030. gadā? Un kur 2050. gadā? Lūdzam pieteikties līdz 09.11.2020., aizpildot zemāk redzamo REĢISTRĀCIJAS FORMU. Pirms semināra Jums tiks nosūtīta saite dalībai.
Lasīt vairāk