RTU VASSI izdod jaunu grāmatu “Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai”

Esam priecīgi paziņot, ka RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts ir izdevis jaunu grāmatu “Bioresursi ilgtspējīgai attīstībai”.

Zinātniskā monogrāfija veltīta bioresursu lomai ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.
Pieprasījums pēc bioresursiem pasaulē nemitīgi pieaug. Grāmata ļauj paskatīties uz bioresursiem no cita skatu punkta, skaidrojot bioresursu vērtības noteikšanas dažādos aspektus un to vietu bioekonomikā. Planētas izdzīvošana ir cieši saistīta ar klimatneitralitāti
un resursu cirkularitāti, un šī grāmata paver ceļu jaunam skatījumam uz bioresursu
izmantošanu, ietverot resursu kaskāžu veidošanu, bioresursu bioekonomiskā potenciāla
noteikšanu un biorafinēšanas ieviešanu. Grāmatā ir analizēti esošie un potenciālie bioresursu avoti, kā arī atrodami daudzi bioresursu kaskādveida izmantošanas piemēri, kuru analīze var kalpot par iedvesmu aktīvai rīcībai. Monogrāfijā definēti bioresursu indikatori bioekonomikā, analizējot to savstarpējās saites, izveidojot komplekso bioresursu vērtības indeksu un meklējot to līmeņatzīmes vērtības. Īpaša uzmanība veltīta vides aspektiem, iedziļinoties oglekļa, slāpekļa un fosfora apritē bioresursos, vērtējot šo elementu bilances.
Monogrāfijas pamatā ir pētījumi par biotehonomikas attīstību Latvijā un citās pasaules
valstīs.

Paldies autoriem par ieguldījumu grāmatas tapšanā:
Dagnijai Blumbergai;
Laumai Balodei;
Ketijai Bumbierei;
Arnim Dzalbam;
Zanei Indzerei;
Antrai Kalnbaļķītei;
Vivitai Priedniecei;
Jeļenai Pubulei;
Ilzei Vamžai;
Beatei Zlaugotnei;
Laumai Žiharei.

Paldies zinātniskajam redaktoram Dr.chem Kārlim Valteram un literārai redaktorei Ingai Gulbei, kā arī recenzentiem Dr.sc.ing. Ilzei Dzenei un Dr.sc.ing. Ainim Lagzdiņam par ieguldīto darbu!

Uzraksti komentāru