Kā ar projekta NON-For palīdzību tiks novērtēta jauno zivju barību ilgtspējība

Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvarā tiek īstenots projekts “No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība (NON-Fôr)”. Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 4. janvāris līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ilgtspējīgai akvakultūras nozares attīstība un paplašināšana saistāma ar trešās paaudzes barības avotu izmantošanu. Šādu avotu piemēri ir mikroaļģes, vienšūnu organismi un kukaiņu milti. NON-Fôr projekta uzdevums, ņemot vērā jaunākās zināšanās un pieredzi no iepriekš realizētiem Eiropas Savienības (ES) un valstu projektiem, ir attīstīt uzlabotu praksi zivju barības ražošanas tehnoloģijā un veicināt trešās paaudzes barības avotu izmantošanu Atlantijas laša kritiskajos dzīves cikla posmos – mazuļu barošanas sākumā, smoltifikācijas laikā un pēcsmoltu audzēšanā.
Projektam izvirzītie mērķi:

  1. veikt kukaiņu miltu proteīnu un citu sastāvdaļu kvalitātes izpēti;
  2. veikt zivju barības granulu, kurām pievienotas trešās paaudzes barības avoti, kvalitātes izpēti un piedāvāt rekomendācijas kvalitātes uzlabošanai, kas ļautu veicināt šīs barības komerciālu ražošanu;
  3. veikt potenciāla par barības, kas ražota no zivju gaļas un eļļas, aizstāšanai ar jauno barību, kas ražota no kukaiņu miltiem un aļģu eļļām, mazuļu barošanas sākumā un smoltifikācijas posmos, izpēti.
  4. novērtēt jaunizstrādātās zivju barības ilgtspējību un ietekmi uz vidi.

Projekta ietvaros tiks radītas nozīmīgas jaunas zināšanas, stiprināta pētniecības kapacitāte, tiks veicināta zināšanu pārnese caur maģistrantu un doktorantu iesaisti un jauno speciālistu zināšanu stiprināšanu zivju barības tehnoloģijās, kā arī tiks izveidots ilgtermiņa starptautiskais pētniecības tīkls starp projektā iesaistītajām valstīm. Daudzdisciplīnu projekta konsorcijs apvieno partnerus ar nozīmīgu pieredzi zivju barības izejvielu kvalitātes, olbaltumvielu kvalitātes, barības ražošanas tehnoloģijas, zivju uztura, zivju veselības un jaunu produktu ietekmes uz vidi un sabiedrības novērtēšanas jomās.
Projekts piedāvās iespēju iesācējuzņēmumiem parādīt savu produktu kvalitāti, kā arī pārbaudīt komerciāli pieejamās ilgtspējīgās zivju eļļas alternatīvas. Konsorcija daudzdalībnieku pieeja ir orientēta uz akvakultūras nozares vajadzībām un prasībām, uzlabojot zināšanu apmaiņu, veicinot inovācijas, komunikāciju un izplatīšanu, tādējādi palielinot projekta kopējo nozīmību un ietekmi. NON-Fôr projekts veicina atbildīgas pētniecības un inovācijas zinātnes politikas satvara attīstību.

Uzraksti komentāru