Aptaujas anketa elektrotehnikas un elektronikas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem par profesionālās izglītības pilnveides iespējām

Ņemot vērā attīstības tendences, kuras ir vērojamas Eiropas Savienības rūpniecības, klimata un atkritumu apsaimniekošanas nozarē, elektrotehnikas un elektronikas nozares ražošanas un atkritumu apsaimniekošanas  normatīvais regulējums un vadlīnijas nozares labajai praksei jautājumos, kuri attiecas uz ilgtspējīgu, zaļu un energoefektīvu ražošanas procesu, kā arī uz ekoloģiska dizaina izstrādi, pakāpeniski kļūst aizvien apjomīgākas un komplicētākas. Balstoties uz vairāku valstu nozares uzņēmumu asociāciju un pētniecības institūciju pieredzi, ir uzsākts darbs pie palīgmateriālu izstrādes, kas ir paredzēts gan nozares jaunuzņēmumiem, gan arī jau strādājošiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, lai piedāvātu uzņēmumu speciālistu kompetences paaugstināšanas iespējas jautājumos, kas skar elektrotehnikas un elektronikas nozares normatīvo regulējumu ražošanas, atkritumu apsaimniekošanas, produktu ekoloģiskā dizaina, kā arī energoefektivitātes jomās. Saistībā ar aicinām sniegt informāciju, kura mācību satura izstrādes gaitā spēs precīzāk identificēt un apzināt nozarē strādājošo uzņēmumu intereses un vajadzības.

Uzraksti komentāru