Latvijas siltumapgādes un aukstumapgādes efektivitātes potenciāla noteikšana atbilstoši direktīvai 2012/27ES par energoefektivitāti

Energoefektivitātes nozīmīgums siltumapgādes un dzesēšanas sistēmās spēlē ļoti lielu lomu, kas var ietekmēt enerģētisko drošību, resursu ilgtspēju izmantošanu un konkurētspēju. Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Valsts pētījuma programmas “Enerģētika” projekta “Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība” (projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0002) ietvarā 2021.gada sākumā ir sagatavojis un publicējis ziņojumu “Latvijas siltumapgādes un aukstumapgādes efektivitātes potenciāla noteikšana atbilstoši direktīvai 2012/27ES par energoefektivitāti”. Nodevums tapis sadarbojoties ar Ekonomikas Ministrijas pārstāvjiem.

Ziņojums ir veidots, balstoties uz direktīvu 2012/27ES par energoefektivitāti un Eiropas Komisijas rekomendācijām, kas veltītas siltumapgādei un aukstumapgādei. Ziņojumā analizētas esošās siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas, siltumapgādes un aukstumapgādes pieprasījums, esošie mērķi, stratēģijas un politikas, siltumapgādes un aukstumapgādes efektivitātes ekonomiskais potenciāls un jaunas stratēģijas un pasākumi.

Ilgtermiņa siltumapgādes sistēmu attīstība analizēta ar sistēmdinamikas modelēšanas metodi, kas ļauj novērtēt dažādu politikas instrumentu komplekso ietekmi, ņemot vērā tādus aspektus kā ēku energoefektivitātes paaugstināšanās, resursu cenu izmaiņas, iekārtu efektivitātes paaugstināšanās un citus. Balstoties uz veikto analīzi, sniegtas rekomendācijas par galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā plānojot siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu attīstību nākotnē, tai skaitā, nepieciešamība sadarboties ar ražošanas uzņēmumiem, lai integrētu siltuma pārpalikumus no ražošanas procesiem, kā arī pakāpeniska pāreja uz pazeminātas temperatūras režīmu siltumapgādes tīklos.
Ar ziņojumu variet iepazīties ŠEIT.

Projekta vietne

Facebook konts @siltumapgadesattistiba

Uzraksti komentāru