Nāc studēt doktorantūrā un izstrādā disertāciju par tēmu “Siltuma pārpalikumu izmantošana centralizētajā siltumapgādes sistēmā”

Siltuma pārpalikumu jeb atkritumsiltuma plūsmu integrēšana centralizētās siltumapgādes sistēmās ir noteikta kā nozīmīgs papildu virzītājspēks ceļā uz klimata neitralitāti, nodrošinot primārās enerģijas ietaupījumu. Ja ir izpildīti piemēroti tehniskie un organizatoriski nosacījumi, neizmantotās siltuma plūsmas varētu daļēji segt siltuma pieprasījumu centralizētajā siltumapgādē. Lai gan iepriekš ir veikti pētījumi par siltuma pārpalikumu potenciāla novērtēšanu un siltuma slodzes segšanas iespējām, tomēr joprojām trūkst visaptverošu zināšanu attiecībā uz nosacījumiem siltuma pārpalikumu plūsmu plašākai izmantošanai, ieviešot viedās energosistēmas elementus enerģētikas sektorā (tostarp viedos siltuma skaitītājus, siltuma akumulācijas  sistēmas, siltumsūkņus un zemas temperatūras siltumtīklus). Turklāt pastāvošajos Eiropas Savienības likumdošanas dokumentos ir uzsvērta nepieciešamība reģionālā mērogā valorizēt siltumenerģijas pārpalikumus no rūpniecības objektiem, enerģijas ražošanas objektiem, datu centriem, lielveikaliem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un citiem siltuma avotiem.

Pienākumi un uzdevumi

 • Zinātniskās literatūras analīze un siltuma pārpalikumu plūsmu identificēšana Latvijā, veicot pieejamo datu analīzi;
 • Modelēšanas rīka izstrāde siltuma pārpalikumu integrēšanai centralizētās siltumapgādes sistēmās;
 • Simulāciju veikšana siltuma pārpalikumu ekonomiskā un tehniskā potenciāla novērtēšanai;
 • Zinātnisko publikāciju sagatavošana un dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs iegūto pētījumu rezultātu prezentēšanai.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām

 • maģistra grāds inženierzinātnēs (vēlams siltumtehnikā, enerģētikā vai vides inženierijā);
 • interese par aprakstīto tēmu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas rakstīšanas un analītiskās prasmes;
 • spēja strādāt gan kā neatkarīgam pētniekam, gan komandā.

Mēs piedāvājam:

 • 4 gadu doktorantūras studijas augsti motivētā un aktīvā RTU VASSI pētnieku komandā, kas piedalās starptautiskos un nacionālos pētniecības projektos par centralizēto siltumapgādi, siltuma pārpalikumu izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu;
 • iespēju apmeklēt zinātniskās konferences un veidot sadarbību ar pasaulē vadošajām universitātēm un pētniecības centriem enerģētikas un siltumtehnikas jomās;
 • iespēju pieteikties pētniecības stipendijām, sagatavot zinātnisko projektu pieteikumus un potenciālu zinātniskās pētniecības amatu institūtā.

Pieteikšanās nosacījumi:

Lai pieteiktos doktorantūras studiju tēmas piedāvājumam, sūti CV un vispārīgu pētniecības plānu uz e-pastu ieva.pakere@rtu.lv līdz 20.augustam.

Visas prasības doktorantūras studijām RTU apkopotas šeit: https://www.rtu.lv/lv/studijas/doktora-limena-studijas/uznemsana-doktora

Papildus informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par pētniecības tēmu, lūdzu, sazinieties ar asoc. prof. Ievu Pakeri ieva.pakere@rtu.lv  un skatīt institūta mājas lapu: www.videszinatne.rtu.lv

 

CITA SAISTOŠA INFORMĀCIJA

Piedāvājam pieteikties arī uz citām tēmām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu ražošanu un izmantošanu, kurināmā sadedzināšanas tehnoloģijām, klimata tehnoloģiju risinājumiem, ekodizainu un dzīves cikla analīzi, energoplānošanu, bioekonomiku un daudzām citām tēmām. Aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu info@videszinatne.lv un/vai zvanot uz tel.nr. +371 67 089 923.

 

Uzraksti komentāru