Izsludinām doktorantūras vakanci

Izsludinām pieteikšanos uz disertācijas tēmu saistītu ar ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas jomu, koncentrējoties uz mikroorganismu kultivēšanas un pēcfermentācijas apstrādes inženiertehnisko risinājumu optimizāciju, lai nodrošinātu efektīvu vienšūnu eļļu ieguvi, par galveno izejvielu izmantojot no agroindustriāliem blakusproduktiem. Pētījumu laikā plānots apskatīt, kā uzlabot eļļas ražošanas efektivitāti, vienlaikus minimizējot atkritumus, veicinot gan vides ilgtspēju, gan bioindustrijas attīstību.

Pienākumi un uzdevumi

 • Zinātniskās literatūras analīze;
 • Metodes izstrāde;
 • Rezultātu analīze;
 • Zinātnisko publikāciju sagatavošana un dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs iegūto pētījumu rezultātu prezentēšanai.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām

 • maģistra grāds vides zinātnē vai vides inženierijā;
 • interese par aprakstīto tēmu;
 • teicamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas rakstīšanas un analītiskās prasmes;
 • spēja strādāt gan kā neatkarīgam pētniekam, gan komandā.

Mēs piedāvājam:

 • 4 gadu doktorantūras studijas augsti motivētā un aktīvā RTU VASSI pētnieku komandā, kas piedalās starptautiskos un nacionālos pētniecības projektos par biotehnoloģiju attīstību;
 • iespēju apmeklēt zinātniskās konferences un veidot sadarbību ar pasaulē vadošajām universitātēm un pētniecības centriem biotehnoloģiju jomā.

Pieteikšanās nosacījumi:

Lai pieteiktos doktorantūras studiju tēmas piedāvājumam, sūti CV un vispārīgu pētniecības plānu uz e-pastu kriss.spalvins@rtu.lv līdz 7.novembrim.

Visas prasības doktorantūras studijām RTU apkopotas šeit: https://www.rtu.lv/lv/studijas/doktora-limena-studijas/uznemsana-doktora

Papildus informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par pētniecības tēmu, lūdzu, sazinieties ar asoc. prof. Krišu Spalviņu kriss.spalvins@rtu.lv un skatīt institūta mājas lapu: www.videszinatne.rtu.lv.

Uzraksti komentāru