Disertācijas darbu aizstāv Dace Lauka

28. augustā promocijas darbu “Sustainability analysis of renewable energy sources” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorante Dace Lauka. Promocijas darba mērķis bija analizēt atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas no ilgtspējības analīzes puses. Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).
Lasīt vairāk

Noslēgusies starptautiskā vasaras skola “Latvian Biocapacity”

Starptautiskā vasaras skola «Latvian Biocapacity» norisinājās Rīgā no 13. līdz 22. augustam, un tajā piedalījās 13 dalībnieki no 11 valstīm. RTU mācībspēku un pieredzējušu gidu vadībā viņi iepazina Latvijas kultūru un dabas bagātības un uzzināja, kā iespējams ražot augstas pievienotās vērtības produktus no vietējiem resursiem un kā iespējams izmantot resursus pilnībā, neatstājot atlikumus. Dalībniekiem bija uzdevums arī pašiem radīt inovatīvu produktu no dabas materiāliem, izstrādāt produkta koncepciju un veikt šī produkta aprites cikla analīzi, ekonomisko, sociālo un vides novērtējumu. Darbs tika veikts grupās un rezultātā tika radīti trīs inovatīvu produktu prototipi – dizaina priekšmets (multifunkcionāls piknika grozs), rotaļlieta (koka puzles.
Lasīt vairāk

Disertācijas darbu aizstāv Indra Muižniece

2. jūlijā promocijas darbu “Biotehonomikas analīzes metodoloģija” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorante Indra Muižniece. Promocijas darba mērķis bija izveidot biotehonomikas analīzes metodoloģiju un aprobēt to Latvijas mežsaimniecības nozarei, lai rastu tās attīstības perspektīvas biotehonomikas kontekstā un jaunu risinājumu līdz šim nepilnīgi izmantota mežu resursa izmantošanai produktu ražošanai. Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).
Lasīt vairāk

Disertācijas darbu aizstāv Vladimirs Kirsanovs

25. jūnijā promocijas darbu “Šķeldas gazifikācija singāzes iegūšanai” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorants Vladimirs Kirsanovs. Promocijas darba mērķis bija izpētīt singāzes iegūšanas iespējas gazifikācijas procesa rezultātā, par kurināmo izmantojot vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).
Lasīt vairāk

Sākusies pieteikšanās studiju kursam “Vides inženierzinātne”

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts piedāvā pilnveidot izglītību, apmeklējot lekciju ciklu "Vides inženierzinātne". Lekciju cikls notiks RTU Enerģētikas un elektrotehnikas faktultātē Āzenes ielā 12/k-1, Rīgā, katru trešdienu no plkst. 16.30-19.30, no 28. februāra līdz 18. aprīlim. Dalība lekciju ciklā ir bez maksas un katrs dalībnieks, kas sekmīgi nokārto kursa prasības (apmeklējums un kursa darbs), saņems RTU tālākizglītības sertifikātu 2 kredītpunktu (3 ECTS) apjomā. Lekciju cikls veidots tā, lai dalībnieki interaktīvā veidā apgūtu zināšanas par vidi, klimatu, enerģijas un tehnoloģiju inovācijām Latvijā un pasaulē. PROGRAMMA
Lasīt vairāk

Maria Teresa Carone vieslekcija

15. novembrī Ķīpsalā notiks itāļu docentes un pētnieces Maria Teresa Carone (Marche Polytechnich Univerisity, Itālija)vieslekcija-seminārs par risku apzināšanas un sociālās izturētspējas aspektiem, kurā stāstīs par projekta LIFE PRIMES pieredzi. Mūsdienās ar terminu "izturētspēja" saprot sistēmas, kopienas vai sabiedrības spēju pretoties apdraudējumam, kā arī pielāgoties un atgūties no negatīvās ietekmes. Lektore savā prezentācijā iekļāvusi arī par praktisku piemēru no Itālijas. Noslēgumā notiks diskusija. Lekcija notiks Āzenes ielā 12, 111.auditorijā no plkst. 16.30-19.15. Aicināti visi interesenti! Pielikumā apskatāmas semināra tēmas un lektores biogrāfija. PROGRAMMA
Lasīt vairāk

Veiksmīgi noslēgusies vasaras skola

Līdz ar vasaru ir noslēgusies arī vasaras skola "Biogāzes enerģētiskie aspekti", kas norisinājās no 28.–31. augustam RTU EEF Āzenes ielā 12/1, Rīgā. Vasaras skola pulcēja dažādu nozaru interesentus – gan studentus, gan topošos studentus, gan dažādus nozarē strādājošus speciālistus no biogāzes stacijām un citiem uzņēmumiem. Interesi izrādīja arī ministriju pārstāvji, dažādu valsts pārvaldes institūciju darbinieki, kā arī pārstāvji no pašvaldībām. Vasaras skolas dalībniekiem bija iespēja iegūt ne tikai teorētiskās zināšanas par biogāzes rašanās tehniskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, bet bija arī iespēja iejusties nozares speciālistu tēlā lomu spēles laikā. Tāpat pieredzē dalījās gan biogāzes staciju darbinieki, gan Latvijas biogāzes asociācijas pārstāvji..
Lasīt vairāk

Žana Lika di Paola Galloni lekcija

Eiropas pieeja un COP21: pārvietošanās veidi ar mazāku piesārņojuma līmeni un inovāciju piesaisti labākai pasaulei Rīgas Tehniskajā universitātē ar lekciju «Eiropas pieeja un COP21: pārvietošanās veidi ar mazāku piesārņojuma līmeni un inovāciju piesaisti labākai pasaulei» viesosies pasaulē atzītais ilgtspējīgas attīstības profesionālis Žans Liks di Paola Galoni (Jean-Luc di Paola Galloni). Lekcijas norise:  4. decembrī no plkst. 10.15 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 116. telpā, Āzenes ielā 12/1 un tajā piedalīties aicināts ikviens interesents. Lekcijas darba valoda: angļu. Žans Liks di Paola Galloni ir Eiropas Autotransporta pētniecības konsultatīvās padomes (ERTRAC — European Road Transport Research Advisory Council) līdzpriekšsēdētājs, kas Eiropas Komisijas.
Lasīt vairāk