Atskats par tiešsaistes semināru par klimatneitralitāti

20.decembrī norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta organizēts tiešsaistes seminārs “Klimatneitralitāte pašvaldībās”. Pašvaldībām ir izšķiroša nozīme vietējās politikas un iniciatīvu veidošanā. Šī semināra mērķis bija sniegt ieskatu praktiskās pieejās klimata neitralitātes sasniegšanai ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni. Ar savu pieredzi un secinājumiem no īstenotajiem pētniecības projektiem dalījās RTU VASSI pētnieki un akadēmiskais personāls.

Semināra ietvaros apskatītās tēmas:

  • Klimatneitralitātes modelēšana nacionālā un pašvaldību mērogā
  • Pozitīvas enerģijas bilances kvartāli
  • Enerģijas uzkrāšanas svarīgā loma
  • Energopārvaldība un sadarbības veicināšana ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem
  • Netiešās emisijas un to aprēķins
  • Satelīta datu pielietojuma iespējas vides inženierijā
  • CO2 valorizācija reģionos

Šis bija pirmais seminārs pašvaldību darbiniekiem Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta CommitClimate ietvaros (pilns projekta nosaukums “Virzība uz enerģētikas pārkārtošanu un klimatneitralitāti Baltijas jūras reģiona pašvaldībās”).

Uzraksti komentāru