Piesakiet savu uzņēmumu “Energovienoti” marķējumam – ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājumam!

“Energovienoti” marķējums ir  ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājums saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī dažādu nozaru organizācijām. Ar tā palīdzību tiek identificēti un apbalvoti uzņēmumi un organizācijas ar augstu energopratības līmeni, kuru darbība ir uzskatāma par labas prakses piemēru. Marķējumu nacionāla mēroga projekta “Energovienoti” ietvaros ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (RTU VASSI) zinātnieki ar mērķi vairot Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību energopratību. Aicinām pieteikt Jūsu pārstāvēto uzņēmumu/iestādi un būt vienam no pirmajiem Latvijā, kas saņem “Energovienoti” marķējumu! RTU VASSI speciālisti izvērtēs uzņēmuma energopatēriņa datus, veiktos energotaupības pasākumus, veikto pasākumu efektivitāti un aprēķinās sasniegtaio ietaupījumu. Pozitīva ietaupījuma.
Lasīt vairāk