Piesakiet savu uzņēmumu “Energovienoti” marķējumam – ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājumam!

“Energovienoti” marķējums ir  ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājums saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī dažādu nozaru organizācijām. Ar tā palīdzību tiek identificēti un apbalvoti uzņēmumi un organizācijas ar augstu energopratības līmeni, kuru darbība ir uzskatāma par labas prakses piemēru.

Marķējumu nacionāla mēroga projekta “Energovienoti” ietvaros ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (RTU VASSI) zinātnieki ar mērķi vairot Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību energopratību.

Aicinām pieteikt Jūsu pārstāvēto uzņēmumu/iestādi un būt vienam no pirmajiem Latvijā, kas saņem “Energovienoti” marķējumu!

RTU VASSI speciālisti izvērtēs uzņēmuma energopatēriņa datus, veiktos energotaupības pasākumus, veikto pasākumu efektivitāti un aprēķinās sasniegtaio ietaupījumu. Pozitīva ietaupījuma gadījumā uzņēmumam/organizācijai tiek piešķirts “Energovienoti” marķējums.

Lai pieteiktos, lūgums apkopot un nosūtīt RTU VASSI speciālistiem datus par Jūsu pārstāvētā uzņēmuma/organizācijas ēku:

  1. fiziskie dati: adrese, apkurināmā platība, apkures veids;
  2. patēriņš 2019. g. – 2023. g. (ikmēneša dati): siltumenerģijai, karstajam ūdenim, elektroenerģijai;
  3. veiktie pasākumi 2019. g. – 2023. g.:
    • o energoefektivitātespasākumi un to veikšanas laiks ( piem. logu nomaiņa, fasādes siltināšana)
    • o būvniecība un tās veikšanas laiks (piem. pārbūve, platības palielināšana);
  1. veiktie energotaupības pasākumi no 2021. marta līdz 2023. decembrim.

Datus var iesniegt arī par vairākām pārvaldībā esošām ēkām, norādot informāciju par katru ēku atsevišķi. Iesniegtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai “Energovienoti” projekta ietvaros.

Datus lūgums sūtīt uz e-pastu energovienoti@rtu.lv, ar norādi: “Energovienoti marķējums”.

 

Uzraksti komentāru