Apmācību kurss “Zemas temperatūras centralizēto siltumapgādes sistēmu ieviešana”

Starptautiskā projekta “LowTemp” ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts organizē atvērto apmācību kursu “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmu ieviešana”, kura ietvaros notiks trīs dažādi apmācību semināri par stratēģiju izstrādi, tehnoloģiskajiem risinājumiem un praktiskiem rīkiem, lai centralizētās siltumapgādes sistēmas ieinteresētās puses spētu pielāgot sistēmas darbību mainīgiem apstākļiem un paaugstināt kopējo efektivitāti.

“LowTemp” projekta ietvaros izstrādāti 26 dažādi apmācību moduļi, kas aptver dažādus siltumapgādes aspektus – no vispārīga ieskata sistēmas darbībā līdz stratēģijām un koncepcijām, no tehniskiem aspektiem līdz paraugpraksei. Izstrādātos modulus angļu valodā var apskatīt projekta mājaslapā: http://www.lowtemp.eu/training/ . VASSI vadītajā apmācību kursā trīs atsevišķos mācību semināros tika piedāvāti un prezentēti 16 izstrādātie moduļi, kas pielāgoti Latvijas apstākļiem par aktuāliem aspektiem pārejai uz 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmām.

Apmācības kursa tēmas ietvers galvenos aspektus, kas jāņem vērā plānojot siltumapgādes sistēmas pāreju uz 4.paaudzes siltumapgādes koncepciju. Tiks apskatīta sistemātiskas pieejas koncepcija plānojot ilgtermiņa attīstības stratēģiju, veiksmīgu pilotprojektu ieviešanas nosacījumi un padziļināta tehnoloģisko risinājumu un finansēšanas modeļu analīze.

15. aprīlī notiks pirmais mācību seminārs. kura laikā  tiks prezentētas šādas galvenās tēmas: energoapgādes sistēmas Baltijas jūras reģionā, enerģētikas stratēģijas 4. paaudzes siltumapgādes sistēmu ieviešanai pašvaldības plānošanā, LowTEMP projekta pilotenerģētikas stratēģiju prezentācija un pārskats par biznesa modeļiem un inovatīviem finansēšanas risinājumiem.

Pēc visu 3 semināru apmeklēšanas dalībniekiem būs iespēja saņemt sertifikātu par semināru apmeklējumi un pasniedzēju sagatavotos izdales materiālus, prezentācijas un piekļuvi aprēķinu rīkam energoefektivitātes pasākumu analīzei. Semināra beigās dalībniekiem būs jāaizpilda anketa apmācību kvalitātes novērtēšanai.

Lūdzam pieteikties līdz 14.04.2021., aizpildot zemāk redzamo REĢISTRĀCIJAS FORMU. Pirms semināra Jums tiks nosūtīta saite dalībai attālināti ZOOM platformā (tiešsaistē). Dalība seminārā ir bez maksas.

PROGRAMMA

Uzraksti komentāru