VASSI panākumi 2020. gadā

2020. gads mums, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtam, ir ļoti zīmīgs – svinam 20 gadu jubileju, kopš īstenojam Vides zinātnes programmu un mūsu programmas direktorei Dagnijai Blumbergai zinātniskais rādītājs Hirša indekss (h-index) sasniedzis 20. Nupat esam veiksmīgi akreditējuši jaunās Vides inženierijas programmas: turpmāk pie mums absolventi saņems bakalaura/maģistra/doktora diplomus ar inženiera kvalifikāciju. Šogad mainīts fakultātes nosaukums, iekļaujot tajā videniekus, – šobrīd tā ir RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte.

Uzraksti komentāru