Iniciatīva “Energovienoti” energonabadzīgām mājsaimniecībām

Šobrīd aktuāls ir kļuvis enerģijas lietojuma jautājums. Ikvienam ir jātērē enerģija tik, cik nepieciešams un ne vairāk. Īpaši svarīgi tas ir enerģētiskās krīzes apstākļos.

Latvijas mājsaimniecību īpatnējais apkures patēriņš un īpatnējais energoresursu patēriņš karstā ūdens sildīšanai un ēdiena gatavošanai ir augstāks par ES vidējo līmeni un Lietuvas patēriņa vērtībām. Tas liecina, ka mājsaimniecības sektorā ir neefektīva energoresursu patēriņa pārvaldība, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.  Lai samazinātu enerģijas patēriņu mājsaimniecībās nepieciešams veikt gan energoefektivitātes pasākumus ēkās, samazināt elektroierīču patēriņu, gan arī vēl svarīgāk – veicināt enerģijas lietotāju uzvedības maiņu.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā (VASSI) uzsākta iniciatīva “Energovienoti”, aicinot ikvienu enerģijas lietotāju mazināt elektroenerģijas, siltumenerģijas un energoresursu (kurināmā un degvielas) patēriņu. Iegūtā pieredze parādīja, ka ir nepieciešams ne tikai dalīties ar enerģijas taupīšanas pozitīvo pieredzi interneta vidē, bet arī rosināt visus enerģijas lietotājus saprast, un aktīvi veikt enerģijas patēriņa mazināšanas pasākumus. It īpaši svarīgi tas ir energonabadzīgo mājsaimniecību vidē.

RTU VASSI iniciatīvas “Energovienoti”  ietvaros pašvaldībām piedāvājam vienu energokrīzes pilotprojektu nelielai apdzīvotai vietai, kur siltumapgādē izmanto fosilo kurināmo un ir liels energonabadzīgo mājsaimniecību īpatsvars. Pilotprojekts tiks īstenots bez finansiāla atbalsta, bet ar enerģētiķu profesionālu palīdzību. Pilotprojekts ietvers apdzīvotās vietas enerģijas patēriņa samazināšanas rīcības iniciēšanu. RTU VASSI pārstāvji ciešā sadarbībā ar pašvaldības energopārvaldnieku enerģijas lietotājam tiks ieteikti pasākumi, kas soli pa solim ļaus samazināt iedzīvotāju izmaksas par siltumenerģiju un elektroenerģiju. Pašvaldību domes regulāri apspriedīs ieguvumus un atbalsta sistēmas izmaiņu nepieciešamību.

Pašvaldībām, kuras vēlas piedalīties pilotprojektā, līdz 2022.gada 29. jūnijam jāreģistrējas zemāk atrodamajā formā ar vēlmi piedalīties “Energovienoti” akcijā un ar datiem par siltumapgādes sistēmas pēdējo trīs gadu dabas gāzes patēriņiem, iedzīvotāju skaitu un siltumenerģijas tarifu.

RTU VASSI izvēlēsies vienu pilotprojekta vietu un pārējās pašvaldības, kas pieteiksies dalībai akcijā, iesaistīs labās prakses pieredzes apmaiņas grupā.

 

Uzraksti komentāru