Energopārvaldība Vidzemē – atskats

24. martā “Vidzemes inovāciju nedēļas” ietvarā Smiltenē norisinājās seminārs “Energopārvaldība Vidzemē”. Šajā seminārā piedalījās arī profesore Dagnija Blumberga un vadošais pētnieks Vladimirs Kirsanovs. Profesore iepazīstināja klātesošos ar Zaļās vienošanās platformu (Green Deal) – definīciju, mērķiem, kā arī ar to, ka RTU tiek īstenota Zaļās vienošanās platforma. Prezentācijas izskaņā tika izklāstīti arī šīs vienošanās piemēri enerģētikā (centralizētā siltumapgāde u.c.), transporta (elektrotransports u.c.), mājsaimniecības (efektivitāte u.c.) un rūpniecības sektorā (aprites ekonomika u.c.). Tika uzsvērts, ka Latvijai ir iespējas sasniegt Zaļās vienošanās mērķus.

Vadošais pētnieks Vladimirs Kirsanovs stāstīja par programmas INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta “LowTEMP” platformu, kurā ir iesaistīti 19 partneri no daudzām Eiropas valstīm. Galvenais projekta mērķis ir zināšanu platformas izveide, kurā apkopota vispārīga informācija par esošajām apkures sistēmām, apkures pieprasījumu, tīkla operatoriem, kā arī metodes par zemas temperatūras centralizētās siltuma sistēmas ieviešanu projekta partnervalstīs. Ir izveidota centralizētās siltumapgādes zināšanu platforma. Vairāk informācijas šeit: http://www.dhknowledge.eu/ . Šī mājaslapa ir kā rīks, kurā, ievadot nepieciešamos datus, iegūst siltumslodžu grafikus. Ir iespēja uzņēmumus savā starpā salīdzināt. Tika arī minēti Latvijas un Dānijas pilotprojektu piemēri.

 

  

Uzraksti komentāru