Atskats par Valsts pētījumu programmas projektu tiešsaistes semināra ciklu

No 20.oktobra līdz 8.decembrim Valsts pētījuma programmas “Enerģētika” konkursu – “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”, “Energoefektivitāte”, un “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” – īstenojamos septiņos projektos notika tiešsaistes semināri, kuros tika stāstīts par projekta aktualitātēm un starprezultātiem un norisinājās aktīva diskusija. Dalībnieki rosināja diskusiju gan par energoefektivitātes politiku, gan atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciālu, gan centralizētajām enerģijas apgādes sistēmām, gan enerģētikas un klimata politikas modelēšanas rīkiem, gan ēku tehnoloģiskiem risinājumiem, gan energoefektivitāti rūpniecībā un transporta attīstības tehnoloģiskajiem risinājumiem. Katrā seminārā aktīvi piedalījās apmēram 100 dalībnieki no dažādām valsts institūcijām, pašvaldībām, asociācijām, organizācijām, uzņēmumiem, kā arī interesi izrādīja nozaru speciālisti.

Zemāk ir pieejamas semināru prezentācijas*:

20.oktobra semināra “Pātagas un burkāna izmantošanas pieredze Latvijas energoefektivitātes rīcībpolitikā” PREZENTĀCIJA;

27.oktobra semināra “Atjaunojamie energoresursi viedajās energosistēmās. Iespējas un izaicinājumi” PREZENTĀCIJA;

3.novembra semināra “Siltumapgādes attīstība. Nākamie soļi nākotnē” PREZENTĀCIJA;

10.novembra semināra “Ceļš uz klimatneitralitāti – vai pietiek tikai ar ierastām politikām un inovatīvām tehnoloģijām?” PREZENTĀCIJAS (1.prezentācija, 2.prezentācija, 3.prezentācija, 4.prezentācija, 5.prezentācija);

24.novembra semināra “Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi. Jaunas perspektīvas” PREZENTĀCIJAS (1.prezentācija, 2.prezentācija, 3.prezentācija, 4.prezentācija, 5.prezentācija);

1.decembra semināra “Enerģētiķu netradicionālais skats uz energoefektivitāti tautsaimniecības sektoros” PREZENTĀCIJA;

8.decembra semināra “Biogāze vai elektromobilitāte – kura AER tehnoloģija ļaus sasniegt izvirzītos mērķus transportam 2030.gadā?” PREZENTĀCIJA;

*Informējam, ka prezentācijās tiek atspoguļoti projektā sasniegtie starprezultāti, kas nozīmē, ka tie neatspoguļo absolūtos projekta rezultātus un secinājumus, kuri būs pieejami 2021.gada decembrī.

 

Uzraksti komentāru