Aktuālais projektā ActNow

Projekta ietvaros ir noslēgusies pirmā aktivitāte (A 2.1), kuras mērķis bija apkopot informāciju par sākotnējo situāciju energopārvaldības jomā 10 Eiropas pašvaldībās, tajā skaitā Gulbenes novada pašvaldībā Latvijā. Esošās situācijas novērtējumam projekta partneri izmantoja RTU VASSI sagatavoto metodiku. Metodika balstījās uz aptaujas anketu, kas sastāvēja no četriem jautājumu blokiem: (i) vispārīgā informācija par pašvaldību, (ii) esošie energopārvaldības modeļi un nākotnes mērķi, (iii) iesaistītās puses un mērķa grupas, (iv) pašvaldības kapacitāte. Rezultāti ir apkopoti projekta iekšējā atskaitē.

Šobrīd notiek darbs pie otrās aktivitātes (A 2.2), kas ietver padziļinātas pašvērtējuma metodikas izveidi un tālāku pielietošanu projekta pašvaldību izvērtējumam. Šīs aktivitātes koordinators ir RTU VASSI. Metodika apvienos trīs elementus – SVID analīzi, jaunu energopārvaldības kapacitātes pašnovērtējuma rīku un potenciālo kapacitātes paaugstināšanas pasākumu datubāzi. Pirmie rezultāti gaidāmi 2019.gada sākumā.

17.-18.oktobrī, Gdiņā, Polijā, notiks projekta ietvaros rīkota starptautiska konference par energoefektivitāti pilsētās. Vairāk informācijas par konferenci un pieteikšanās ActNow! projekta oficiālajā mājaslapā ŠEIT .

Uzraksti komentāru