Zinātnieku nakts 2022 | RTU VASSI palīdzēs atbildēt vai cimdi, zeķes zābaciņi ir vienīgais risinājums energokrīzei?

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmas telpās (RTU EVIF 5. un 6. stāvs) norisinās sekojošas aktivitātes:

 • Viedo ierīču lietošana katrā mājā
  • Iespēja iepazīties ar viedajām ierīcēm (viedajām rozetēm un viedajām spuldzēm), kas ļauj būtiski uzlabot mājokļa komfortu, nodrošinot ierīču attālinātu vadību un efektīvu energopatēriņa datu uzskaiti. Apmeklētāji varēs apgūt elektroenerģijas patēriņa mērītāja lietošanu, lai noskaidrotu dažādu elektroiekārtu jaudu un iemācītos vienkārši aprēķināt to enerģijas patēriņu. Tiks piedāvāta arī audio pamācība uzdevuma izpildei. Apmeklētājiem piedaloties interaktīvās spēlēs, varēs apgūt jaunas zināšanas par energoefektivitāti un ieteikumus enerģijas taupīšanai.
 • Materiālu siltumvadītspējas izpēte
  • Cik daudz dažādus siltumizolācijas materiālus tu zini? Ekovate, akmens vate, stikla vate putuplasts, poliuretāns? Bet vai esi dzirdējis arī par aerogēlu un vakuumizolāciju? Nāc, iepazīsti dažādus tradicionālus un ne tik tradicionālus siltumizolācijas materiālus un noskaidro, kas ir siltumvadītspēja, kā tā ietekmē rēķinu par apkuri.
 • Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes modelēšanas darbnīca
  • Zinātnieku naktī varēsi izspēlēt RTU VASSI pētnieku veidotu digitālu simulācijas rīku, lai tuvāk iepazītos ar dažādu faktoru ietekmi uz savas dzīvojamās ēkas kopējo enerģijas patēriņu, kā arī labāk izprastu – kuri ikdienas paradumi un nākotnes lēmumi var nodrošināt ne tikai lielāku ekonomisko izdevīgumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanā, bet arī veicina klimatatbildīgu rīcību un dzīves kvalitātes paaugstināšanos nākotnē.
  • Aicinām pievienoties un līdzdarboties ikvienu – gan tos, kam interesē energokrīzes risinājumi daudzdzīvokļu mājās, gan tos, kurus saista zinātnieku darbs pie inovatīviem risinājumiem sarežģītu sociālu un vides problēmu risināšanā! Spēles laiks: 30 minūtes, Spēles paredzētas plkst. 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45
 • Ekskursijas laboratorijās (ekskursijas notiks reizi 30 minūtēs):
  • Biosistēmu  laboratorija. Biobutanols (612. telpa) 
   • Viesojoties Biosistēmu laboratorijā, apmeklētāji iepazīs biobutanolu – vienu no atjaunojamiem, ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem fosilās degvielas alternatīvajiem avotiem. Apmeklētāji gūs priekšstatu par butanolu ražojošajām baktērijām, kādus agroindustriālus blakusproduktus spēj izmantot šīs sīkās būtnes un kādas vērtīgas īpašības un lietošanas iespējas piemīt biobutanolam. Aktivitātes laiks – 15 minūtes. Ekskursijas paredzētas plkst: 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45
  • Saules sistēmu laboratorija (614. telpa) 
   • Apmeklētāji varēs iepazīt siltumenerģijas ražošanu no saules tehnoloģijas: saules kolektoru sistēmu darbību, siltumenerģijas uzkrāšanu, eksperimentālo izpēte, saules sistēmu modelēšanu un simulāciju. Papildus būs iespēja uzzināt vairāk par siltummaiņiem, to lietojumu individuālajā siltumapgādē, kā arī siltuma atgūšanas iespējām no dūmgāzēm un to attīrīšanu. Ekskursijas ilgums – 15 minūtes.  Ekskursijas paredzētas plkst: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
  • Viedā fasāde – uzkrāj enerģiju ar sauli (tikšanās vieta 6. stāvā pie kāpņu telpas) 
   • Daudzi viedo māju risinājumi kā apkures un apgaismojuma kontrole no telefona ir šodien jau esošie risinājumi enerģijas taupīšanai. Bet kā būtu, ja ēkas siena varētu uzkrāt saules enerģiju un pielāgoties izmaiņām apkārtējā vidē? Vai mēs varētu samazināt enerģijas patēriņu ēku apkurei un dzesēšanai? To varēsiet noskaidrot ekskursijā uz viedās fasādes eksperimentālo stendu. Ekskursijas ilgums – 15 minūtes. Ekskursijas ilgums – 15 minūtes. Ekskursijas paredzētas plkst: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Uzraksti komentāru