Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē

Projekta darbības 2. posmā “Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē” laikā tika veikta piedāvātas dūmgāzes attīrīšanas tehnoloģijas eksperimentāla izpēte. Aktivitātes ietvaros tika izpildīti nozīmīgi uzdevumi un iegūtas svarīgas zināšanas. Sasniegtie rezultāti tika apkopoti divos zinātniskos rakstos:

  1. Priedniece V., Kalnins E., Kirsanovs V., Dzikevics M., Blumberga D., Veidenbergs I. Sprayed water flowrate, temperature and drop size effect on small capacity flue gas condenser performance.
  2. Priedniece V., Kalnins E., Kirsanovs V., Nerijus P., Veidenbergs I., Blumberga D. Particulate matter emission decrease possibility from household sector using flue gas condenser – fog unit. Analysis and interpretation of results.

Pirmais raksts atspoguļo miglas aparāta veiktspēju (dūmgāzes temperatūra, dūmgāzes mitruma saturs, noņemtais siltums no dūmgāzēm, cieto daļiņu samazinājums) atkarībā no iesmidzinātā ūdens daudzuma, iesmidzinātās ūdens temperatūras un izmantotās sprauslas.

Otrais raksts fokusējas uz miglas aparāta efektivitāti attiecībā uz cieto daļiņu samazināšanu, aplūkojot faktorus, kas ietekmē sasniegtos rezultātus. Papildus tiek identificēti vairāki aspekti, kurus ir ieteicams detalizēti izpētīt projekta realizēšanas laikā.

Abi raksti tika prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē CONECT 2019, kas norisinājās Rīgā no 15.-17. maijam. Raksti tiks publicēti Scopus un Web of Science indeksētās datu bāzēs.

 

Publicēts 30.06.2019.

Uzraksti komentāru