Seminārs Latviešu Samariešu biedrībai

Šodien, 2. jūlijā, norisinājās seminārs Latvijas Samariešu apvienībai par klimata pārmaiņām. Prezentācijā tika apskatīta aprites ekonomikas un enerģētikas loma klimata pārmaiņu kontekstā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar vidējās gaisa temperatūras izmaiņām vairāku gadsimtu ietvaros un tās prognozēm. Sākot ar 1900. gadu temperatūra ir pieaugusi un tiek prognozēts, ka tā pieaugs vēl jo vairāk. Ar bioekonomikas konceptu sabiedrībā tiek veicināts tas, lai tiktu izmantoti vietējie bioresursi, kā arī princips “kas vienam atkritums, otram – resurss” ļautu ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tomēr ir jāņem vērā daudz dažādu faktoru, kuri ietekmē produkta ietekmi uz apkārtējo vidi, līdz ar to klimatu. Šo produktu izvērtējumam ir jāizmanto dažādas metodes, kā piemēram, multikritēriju analīze, ekodizains u.c. Semināra laikā biedrības pārstāvjiem tika izstāstīts, ka ir dažādi instrumenti kā samazināt siltumnīcefekta gāzes. Uzsvars ir uz to, ka katra valsts, kura ir parakstījusi starptautisku vienošanos par emisiju samazināšanu, šo vienošanos arī ievēro un pilda, izmantojot emisiju tirdzniecību sistēmu, ieviešot inovatīvas klimata tehnoloģijas (fosilo resursu aizstāšana, resursu efektīvāka izmantošana, oglekļa dioksīda notveršana un uzglabāšana u.c.) u.c.

Uzraksti komentāru