Apmācību kursa “Zemas temperatūras centralizēto siltumapgādes sistēmu ieviešana” 3.seminārs

Šis ir trešais no trīs apmācību semināriem, kas tiek organizēts balstoties uz starptautiski izstrādāto apmācību programmu. “LowTemp” projekta ietvaros izstrādāti 26 dažādi apmācību moduļi, kas aptver dažādus siltumapgādes  aspektus – no vispārīga ieskata sistemas darbībā līdz stratēģijām un koncepcijām, no tehniskiem aspektiem līdz paraugpraksei. Izstrādātos moduļus angļu valodā var apskatīt projekta mājaslapā: http://www.lowtemp.eu/training/. VASSI vadītajā apmācību kursā trīs atsevišķos mācību semināros tika piedāvāti un prezentēti 16 izstrādātie moduļi, kas  pielāgoti Latvijas apstākļiem par aktuāliem aspektiem pārejai uz 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmām.

Apmācības kursa tēmas ietvers galvenos aspektus, kas jāņem vērā plānojot siltumapgādes sistēmas pāreju uz 4.paaudzes siltumapgādes koncepciju. Tiks apskatīta sistemātiskas pieejas koncepcija plānojot ilgtermiņa attīstības stratēģiju, veiksmīgu pilotprojektu ieviešanas nosacījumi un padziļināta tehnoloģisko risinājumu un finansēšanas modeļu analīze.

Šī trešā apmācību semināra laikā galvenokārt tiks apskatītas zemas temperatūras siltumapgādes sistēmas cauruļvadu sistēmas, siltuma pārpalikumu integrēšanas iespējas, siltumsūkņu izmantošana, zemas temperatūras ēku apkures risinājumi un koncepti, kas paredz elektroenerģijas pārveidošanu siltumenerģijā vai gāzē.

Pēc visu 3 semināru apmeklēšanas dalībniekiem būs iespēja saņemt sertifikātu par semināru apmeklējumi un pasniedzēju sagatavotos izdales materiālus, prezentācijas un piekļuvi aprēķinu rīkam energoefektivitātes pasākumu analīzei. Semināra beigās dalībniekiem būs jāaizpilda anketa apmācību kvalitātes novērtēšanai.

Lūdzam pieteikties līdz 2021. gada 1.jūnijam, aizpildot REĢISTRĀCIJAS FORMU. Pēc reģistrēšanās Jums tiks nosūtīta saite dalībai  ZOOM platformā (tiešsaistē). Dalība seminārā ir bez maksas.

PROGRAMMA

Uzraksti komentāru