SEMINĀRS PAR SISTĒMISKĀS APRITES EKONOMIKAS RISINĀJUMIEM NĀKOTNĒ 19.05.2023, ĶĪPSALĀ

ES līmeņa projekta TREASoURcE ietvaros 19.05.2023, no plkst. 13:00 līdz 16:00 notiks seminars par sistēmiskās aprites ekonomikas risinājumiem, kas paredzēts vietējām ieinteresētajām personām.

Adrese: RTU Zinātniskā bibliotēka, Paula Valdena iela 5, 2. stāvs, Konferenču zāle 2.12A

TREASoURcE projekts ir daļa no ES aprites ekonomikas pilsētu un reģionu iniciatīvas (ang., Circular Cities and Regions Initiative), kuras mērķis ir atbalstīt aprites ekonomikas risinājumu īstenošanu visās Eiropas pilsētās un reģionos. TREASoURcE projekta mērķis ir uzsākt sistēmiskas pārmaiņas, izstrādājot tehnoloģijas un sistēmiskas aprites ekonomikas risinājumus pilsētās un reģionos. Esošajā projekta posmā tiek meklēti risinājumi attiecībā uz nepietiekamā daudzumā izmantojamiem vai neizmantojamiem plastmasas atkritumiem, nolietotiem elektrisko transportlīdzekļu akumulatoriem, kā arī bioloģiskas izcelsmes atkritumiem un blakusproduktiem. Paredzams, ka kopā ar uzņēmumiem, sabiedrību (tostarp iedzīvotājiem, patērētājiem, kopienām) un ekspertiem šajā jomā tiks identificēti iespējamie virzieni risinājumu definēšanai, kas ievērojami palielinās materiālu apriti Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģionos.

KAM JĀPIEDALĀS?
Mēs laipni ielūdzam vietējās ieinteresētās personas no Latvijas, piemēram, pašvaldību un reģionu pārstāvjus, nozares (piem., apstrādes rūpniecības) pārstāvjus, kuriem ir saskarsme ar pieminēto blakusproduktu un atkritumu plūsmām vai interesējas par tām, kā arī atbalstošas ieinteresētās personas, piem., politikas veidotāji un finansētāji, lai piedalītos interaktīvā atklātā diskusijā par vietējo vajadzību noteikšanu, problēmām un motīviem izmantot modernus sistēmiskās aprites ekonomikas risinājumus. Turklāt visi tie, kas vēlas dalīties ar savām idejām par aprites ekonomikas attīstības veidiem un mūsdienīgu domāšanu par atkritumu pārstrādi videi draudzīgā veidā, ir laipni aicināti.
Uzmanību: Dalībnieku skaits ir ierobežots. Pasākums norisināsies angļu valodā.
Lūdzu piereģistrēties dalībai seminārā līdz 18.05. izmantojot saiti: https://forms.gle/mCgBGiqCcK9U1HfN8

KĀPĒC JĀPIEDALĀS?
Semināra mērķis ir apkopot viedokļus par to, kādi faktori būtu jāņem vērā vietējā līmenī, lai Latvijā un Rīgas rajonā tiktu īstenoti sistēmiskās aprites ekonomikas risinājumi, kā arī apzināt jūsu intereses, vajadzības un iespējamās problēmas attiecībā uz trim atkritumu plūsmu veidiem un risinājumiem: plastmasas atkritumu pārstrādi, elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru izmantošanu kā stacionāru enerģijas uzglabāšanas resursu vai bioloģiskās izcelsmes atkritumu un blakusproduktu izmantošanu kompostēšanā, biogāzes ražošanā vai cita veida enerģijas iegūšanā.
Semināra laikā tiks rīkotas trīs paralēlas sesija. Sesiju laikā norisināsies interaktīvas diskusijas sīkākai apspriešanai par potenciālajiem risinājumus un noteiktu to turpmākās realizācijas potenciālu. Reģistrējoties dalībai pasākumam, norādiet vēlamo grupu kurā plānojat piedalīties atkarībā no jums tuvākas tematikas.

PROGRAMMA

 • 13:00 Ievads (Pekka Niskasaari, projekta koordinators, Forum Virium Helsinki
  • Galvenā informācija par TREASoURcE projektu un semināra norises plānu
 • 13:30 Aprites ekonomikas attīstība Latvijā (Runātājs – Julia Gušča)
 • 14:00 Sadalīšanās pa grupām un darbs paralēlās sesijās
  • Diskusijas mērķis – potenciāls, interese, vajadzības, izaicinājumi
 • Paralēlo sesiju galvenās tematikas:
  • Plastmasas atkritumi
  • Elektriskas baterijas
  • Bioloģiskie atkritumi
 • 15:15 Grupu darba prezentēšana un kopējā apspriešana
 • 15:50 Jautājumu un atbilžu sesija
 • 16:00 Pasākuma nobeigums

PAPILDU MATERIĀLS
Pirms semināra jūs varat noskatīties cita semināra TREASoURcE projekta ietvaros ierakstu par:
* Plastmasas atkritumu pārstrāde – Mikko Myrä
* Bioloģisko atkritumu izmantošana kompostēšanā un biogāzes ražošanā – Tran Ngo
* Elektrotransportlīdzekļu akumulatoru atkārtotā izmantošana enerģijas uzkrāšanas vajadzībām – Nina McDougall
Ieraksts ir pieejams izmantojot saiti: https://treasource.eu/the-first-treasource-results-discussed-in-a-webinar/

Kontaktpersonas dati:
Oskars Švedovs Oskars.Svedovs@rtu.lv

Projektu koordinē Somijas Tehnisko pētījumu centrs.
Projekta mājaslapa:
TREASoURcE – Territorial and regional demonstrations of circular systemic solutions

Uzraksti komentāru