Seminārs “Meža resursi energosektoram. Zviedrijas pieredze” – tas par notikušo semināru ar prezentācijām

27. janvārī Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā norisinājās seminārs “Meža resursi energosektoram. Zviedrijas pieredze”. VASSI direktore Dagnija Blumberga pastāstīja, ka, palielinot meža resursu izmantošanu energosektorā, tiks samazināts fosilā kurināmā daudzums, samazināsies SEG emisijas no energosektora, palielināsies vietējo energoresursu izmantošana un samazināsies imports, radīsies darbavietas. Potenciālie meža resursi ir: mežizstrādes atlikumi (zari, galotnes, saknes, utt.), nekvalitatīvā koksne, kokapstrādes atlikumi, kopšanas ciršu atlikumi. Turpretī VASSI pētniece Indra Muižniece pastāstīja, cik daudz un dažādu lietu būtu iespējams ražot no šiem meža resursiem, ko būtu daudz izdevīgāk ražot nekā tos importēt uz ārzemēm kā zemas pievienotās vērtības produktus. Indra Muižniece dalījās ar pētījumu, kurā bija izvērtēti vairāki no koksnes iegūti produkti, ņemot vērā to pievienoto vērtību, inovativitāti un ražošanas potenciālu Latvijā.
VASSI asociētais profesors pastāstīja par SIMWOOD projektu un tā mērķiem – veicināt savstarpējo sadarbību starp privātmežu īpašniekiem, nodrošināt ilgtspējīgu mežu funkcijas, veicināt koksnes mobilizāciju.
Seminārā uzstājās arī pārstāvji no Zviedrijas – Rikard Jakabsson (Linneus universitāte) un Goran Gustavsson (Dienvidaustrumzviedrijas enerģijas asociācija). Viesi prezentēji ieskatu, kā viņi ir nonākuši līdz tam, ka pašlaik visvairāk izmantotais enerģijas avots Zviedrijā ir biodegviela un dalījās ar idejām, kā varētu palielināt meža resursu izmantošanu, un izaicinājumiem, ar kuriem nācies sastapties, lai mobilizētu lielāku daudzumu mežu atlikumu.

Semināra laikā Zviedrijas pārstāvji prezentēja arī filmu par meža atlikumu izmantošanu. Filmiņu iespējams noskatīties internetvietnē Youtube:

SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS:
Dagnija Blumberga
Indra Muižniece
Francesco Romagnoli
Goran Gustavsson
Rikard Jakobsson

Uzraksti komentāru