Noslēdzās projekts “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās”

Projekts “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās” norisinājās no 2018. gada februāra līdz 2021. gada februārim. Projekta laikā tika izstrādātas vairākas aktivitātes, lai sekmētu ilgtspējīgu zivsaimniecības nozares attīstību Latvijā. Kopā projekta laikā tika izstrādātas 10 aktivitātes.

1.aktivitātē tika izveidota integrālā shēma vienam zivju apstrādes uzņēmumam, ietverot svarīgāko informāciju par izmantotajām izejvielām un enerģiju, saražoto produkciju, radīto atkritumu un emisiju plūsmām.

2.aktivitātē tika veikta datu vākšana tādiem parametriem kā resursi, kurināmais, elektroenerģija, ūdens, atkritumi, tika veikta iegūto datu apstrāde un rezultātu analīze, tādējādi nosakot, kuros zivju apstrādes posmos var samazināt enerģijas un resursu patēriņu.

3.aktivitātē tika izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai bez investīcijām. 4. aktivitātē tika izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai ar nelielām investīcijām. 5. aktivitātē tika izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai ar lielām investīcijām.

6.aktivitātē tika izstrādāta metodoloģija zivju apstrādes uzņēmumu efektivitātes novērtēšanai un paaugstināšanai, kurā par metodi tika izmantota daudzkritēriju analīzes metode MULTIMOORA.

7.aktivitātē tika izstrādāts biznesa plāns diviem no analizētā zivju apstrādes uzņēmuma izvēlētajām alternatīvām – skābbarības ražošanai un kurināmā nomaiņai uz šķeldu.

8.aktivitātē tika izstrādāts ceļvedis “Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis”, kurā apkopota svarīgākā informācija, kas iegūta projekta laikā. Ceļvedī minētā informācija ir balstīta uz zivsaimniecības nozari kopumā.

Ceļvedis ir pieejams šeit: https://ebooks.rtu.lv/product/zivju-apstrades-efektivitates-celvedis/

9.aktivitātē tika organizēti divi semināri, lai izplatītu iegūto pieredzi zivju apstrādes nozares ekspertiem un uzņēmējiem:

  • Tiešsaistes seminārs “Zivju apstrādes efektivitātes paaugstināšanas pasākumi”;
  • Tiešsaistes seminārs “Zivju apstrādes efektivitātes ceļveža atvēršanas svētki”.

10.aktivitāte tika paredzēta dažādiem publicitātes un informēšanas pasākumiem, piemēram, zinātnisko rakstu publicēšanai, dalībai zinātniskās konferencēs, informācijas izplatīšanai par projektu dažādos sociālajos portālos un medijos.

 

               

Uzraksti komentāru