Latvijas zinātnieki ES finansētā projektā palīdzēs veicināt padomju ēku energoefektivitāti

Salaspils Siltums kopā ar sadarbības partneriem ēku saglabāšanas jomā uzsācis nozīmīgu Eiropas Savienības finansētu projektu Sunshine. Tā ietvaros Latvijas zinātnieki kopā ar atjaunošanas, energoefektivitātes un finanšu ekspertiem izveidos inovatīvu investīciju platformu padomju laikos celto ēku atjaunošanai un siltināšanai, informē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece Marika Rošā.

Projekts paredz, ka izstrādātos finanšu un tehniskos risinājumus nākotnē izmantos ne tikai Latvijā, bet arī citās postpadomju valstīs. Šajā projektā Latvijai uzticēta ne tikai vadošā, bet arī vienīgā šī projekta partnera loma, kas nozīmē, ka Latvija to īstenos bez citu ES valstu līdzdalības.

Projekta pamatuzdevums būs izstrādāt koncepciju ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālai dzīvotspējai Latvijā, izmantojot publisko fondu un privātā kapitāla sniegtās iespējas, vienlaikus nodrošinot augstu energoefektivitātes līmeni ēkās.
«Vairumam energoservisa uzņēmumu nav iespējas uzņemties ilgtermiņa finanšu saistības ierobežotās bilances dēļ. Tādēļ paredzēts izveidot īpaša nolūka finanšu fondu, kas sniegtu iespējas vietējām energoservisa kompānijām pārfinansēt naudas plūsmu, «pārdodot» to nākotnes izteiksmē, nevis šī brīža. Tas nozīmē pilnīgu inovatīvu pieeju padomju ēku saglabāšanas problēmas risināšanai Latvijā, ko līdz šim daļēji ierobežoja banku atturīgums finansēt energoservisa kompāniju ilgtermiņa investīciju projektus,» atzīst M. Rošā.

Padomju laikos celto ēku stāvoklis Latvijas dabas apstākļu un nekonsekventas apsaimniekošanas dēļ gadu no gada strauji pasliktinās. Projekts Sunshine piedāvās instrumentus un zināšanas energoservisa uzņēmumiem, pašvaldībām un māju iedzīvotājiem, samazinot līdzšinējās barjeras – zināšanu trūkumu, ierobežoto finansējuma pieejamību, augstos finanšu riskus – pozitīva lēmuma pieņemšanai par padomju ēku visaptverošu atjaunošanu.

Latviešu projekts Sunshine tiek pilnībā finansēts no ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis 2020. Projekta vadošais partneris ir RTU, bet partneri – SIA RenEsco, Ēku Saglabāšanas un Energotaupības Birojs, Funding for Future BV, SIA Ekodoma, SIA Salaspils Siltums, SIA eco.NRG. Projekta kopējās izmaksas ir 1 555 991,25 eiro. Projekta īstenošanas periods ir no šī gada 1.marta līdz 2018.gada 1.martam.

Db.lv, 2015. gada 29. septembris

Uzraksti komentāru