Tiešsaistes seminārs “Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas: vakar, šodien un rīt”

30. septembrī notika tiešsaistes seminārs “Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas: vakar, šodien un rīt”, ko rīkoja Rīgas Tehniskās universitātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu projekta LowTEMP ietvaros.

Semināra laikā runājām par centralizētas siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas nākotni īstermiņā un ilgtermiņā, tās stratēģiju un energoefektivitātes pasākumiem. Seminārā dalījāmies ar praktisko pieredzi un piemēriem Latvijā un ārvalstīs. Zemāk apskatāma semināra programma un vairākas prezentācijas.

PROGRAMMA
Siltumapgādes stratēģija pašvaldībā, Ieva Pakere, RTU
Energoefektivitātes pasākumi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumos, Toms Prodaņuks, SIA Ekodoma
Starptautisku projektu ieviešanas nozīme siltumapgādes un energoefektivitātes uzlabošanā. Praktiski piemēri, Vladimirs Kirsanovs, RTU un Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldība
Siltumapgādes monitoringa sistēma pašvaldības ēkās. Pilotpiemērs Alūksnē, Mārtiņš Kaļva, Vidzemes plānošanas reģions

Uzraksti komentāru