Filtri un cieto daļiņu samazinājums dūmgāzēs

Projektā “Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)” tika izmantoti filtri, kuri ir izmantoti eksperimentos un atspoguļo dažādas cieto daļiņu koncentrācijas dūmgāzēs. Attēlu skat. zemāk.

Filtrs, kurš tiek ievietots dūmvadā pirms testa uzsākšanas, ir attēlots ar numuru “0”. Ar numuru “1” izskatās filtrs, kurš tika ievietots dūmvadā pirms “Miglas aparāta” attīrīšanas tehnoloģijas. Var skaidri redzēt, ka, neveicot nekādas attīrīšanas darbības, cieto daļiņu koncentrācija, kas potenciāli var nonākt atmosfērā, ir augsta.

Izmantojot “Miglas aparāta” tehnoloģiju dūmgāzu attīrīšanai, ir iespējams sasniegt būtisko cieto daļiņu koncentrācijas samazinājumu, ko pierādīja veiktie mērījumi un atspoguļo iegūto filtru vizuālais izskats.

Filtri “2., 3. un 4.” attēlā atspoguļo cieto daļiņu daudzumu pie dažādiem “Miglas aparāta” testēšanas parametriem. Rezultāti liecina par to, ka palielinoties iesmidzinātajam ūdens daudzumam, filtrs kļūst gaišāks, respektīvi, cieto daļiņu koncentrācija dūmgāzēs ir mazāka, un “Miglas aparāta” efektivitāte ir augstāka.

Papildus filtru vizuālā izskata novērtējumam pēc eksperimentiem tiek veikta arī filtru rūpīga laboratorijas analīze, kuru rezultātā tiek iegūta precīza cieto daļiņu koncentrācijas noteikšana. Šādā veidā ir iespējams noteikt dūmgāzes attīrīšanas efektivitāti un definēt optimālos “Miglas aparāta” darbības parametrus.

Publicēts: 25.02.2019.

Uzraksti komentāru