Disertācijas darbu aizstāv Vladimirs Kirsanovs

25. jūnijā promocijas darbu “Šķeldas gazifikācija singāzes iegūšanai” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorants Vladimirs Kirsanovs.
Promocijas darba mērķis bija izpētīt singāzes iegūšanas iespējas gazifikācijas procesa rezultātā, par kurināmo izmantojot vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu.

Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).

Uzraksti komentāru