Apvārsnis 2020 projekts BIOEASTsUP ir uzsākts!

Projektu “Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs” (BIOEASTsUP) (Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries) finansē ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” palīdzību, un tas sākās 2019. gada 1. oktobrī. Nākamo trīs gadu laikā konsorcijā būs 21 partneris no 14 dažādām valstīm, un tas atbalstīs 11 Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstis, kas ir BIOEAST iniciatīvas dalībnieces, lai izstrādātu savas nacionālās bioekonomikas stratēģijas un rīcības plānus pārejai uz ilgtspējīgu bioekonomiku.

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts kopā ar Lauksaimniecības ekonomikas pētniecības institūtu no Ungārijas izstrādās virtuālo rīkkopu CAE, kuru izmantos BIOEAST valstis, izstrādājot savas nacionālās bioekonomikas stratēģijas. Kā arī tiks izstrādāta lomu spēle “Bioekonomikas stratēģijas attīstība” kopā ar Augsnes zinātnes un augu audzēšanas institūtu no Polijas, lai tiktu uzlabotas prasmes, paaugstināta ieinteresēto personu zināšanu un izpratnes līmenis par ilgtspējīgu bioekonomikas attīstību.

Projekta Kick-Off tikšanās norisinājās Polijā, Pulavi no 21.-23. oktobrim.

Vairāk informācijas par projektu meklē šeit.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar piešķīruma līgumu Nr. 862699.

Uzraksti komentāru