Disertācijas darbu aizstāv Dace Lauka

28. augustā promocijas darbu “Sustainability analysis of renewable energy sources” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorante Dace Lauka. Promocijas darba mērķis bija analizēt atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas no ilgtspējības analīzes puses. Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).
Lasīt vairāk