Disertācijas darbu aizstāv Indra Muižniece

2. jūlijā promocijas darbu “Biotehonomikas analīzes metodoloģija” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorante Indra Muižniece. Promocijas darba mērķis bija izveidot biotehonomikas analīzes metodoloģiju un aprobēt to Latvijas mežsaimniecības nozarei, lai rastu tās attīstības perspektīvas biotehonomikas kontekstā un jaunu risinājumu līdz šim nepilnīgi izmantota mežu resursa izmantošanai produktu ražošanai. Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).
Lasīt vairāk