VASSI uzsāk projektu par 5.paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmas risinājumu novērtēšanu

Kopš 2020.gada decembra VASSI uzsākta starptautiska zinātniskā projekta “5. paaudzes CSA risinājumu  priekšizpēte un tehniski ekonomiskā novērtēšana, izmantojot elementu modelēšanu un ĢIS (Agent-GIS-5GGD)” īstenošana. Pētniecības projekts tiek īstenots Baltijas un Ziemeļvalstu kopīgās enerģētikas pētījumu programmas ietvaros, saņemot finansējumu no Nordic Energy Research.

5.paaudzes centralizētā siltumapgādes un dzesēšanas sistēma ir inovatīvs risinājums, kas paredz ēku siltumenerģijas patēriņa segšanu ar zemas temperatūras siltumnesēju, integrējot zema potenciāla siltuma avotus, piemēram, siltuma pārpalikumus no rūpniecības uzņēmumiem, datu centriem vai lielveikaliem. Jaunās paaudzes siltumtīkli tiek paredzēti divvirzienu plūsmai, lai patērētāji siltumenerģiju var ne tikai saņemt, bet arī nodot atpakaļ tīklos brīžos, kad patēriņš ir zems.

Projekta ietvaros tiks padziļināti analizēti un kartēti potenciālie siltuma avoti Baltijas valstīs un Zviedrijā, kas būtu piemēroti 5.paaudzes siltumapgādes un dzesēšanas nodrošināšanai. Viens no galvenajiem projekta rezultātiem būs simulācijas platforma, kas ļaus novērtēt šāda inovatīva siltumapgādes risinājuma tehniskos, ekonomiskos un vides aspektus. Lai novērtētu 5.paaudzes siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu, padziļināti tiks analizēti potenciālie biznesa modeļi, kas tiks optimizēti, balstoties uz spēļu teoriju un noteiktu mērķa funkciju. Lai novērtētu ieguldījuma rentabilitātes rādītājus, tiks izmantota tehnoekonomiskā simulācija. Politikas instrumentu ietekme tiks pētīta, izmantojot scenāriju un jutīguma simulācijas, lai novērtētu šķēršļus un iespējas dažādām ieinteresētajām personām dažādos reģionos.

Projekta īstenošanā sadarbojas Tallinas Tehniskā universitāte, kas ir vadošais partneris, Dalarmas universitāte no Zviedrijas, Lietuvas Enerģētikas institūts un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Projekts norisināsies līdz 2022.gada decembrim.

Uzraksti komentāru