VASSI realizē projektu “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās”

Šī gada februārī RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts uzsācis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās” realizāciju. Tas tiek realizēts ar mērķi ieviest ievērojami uzlabotas ražošanas metodes, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē.

Zivju pārstrādes procesi ir energoietilpīgi un lielākajā daļā Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumos pašlaik tiek izmantotas energoefektīvas tehnoloģijas, tāpēc projektā piedāvātajās inovatīvajās tehnoloģijas ir saistītas ar augstas energoefektivitātes tehnoloģisko procesu izmantošanu un atjaunojamo energoresursu integrēšanu tajās. Inovācija zivju apstrādes un pārstrādes tehnoloģijā ietver kompleksu pieeju un labi savietotas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu pilnīgākas zivju izmantošanas metodes, ne tikai ražojot produktus, kurus iespējams izmantot Latvijā un eksportēt ārpus valsts robežām, bet arī izmantot ražošanas procesa atkritumus produktu ražošanai.

Projekta plānotā inovācija ir ražošanas metožu ieviešana, kas ļautu paaugstināt ražošanas efektivitāti, samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē, kā arī rast risinājumus zivju apstrādes atkritumu tālākai izmantošanai. Projekta izstrādes laikā tiks rasti risinājumi zema potenciāla siltumenerģijas iegūšanai no alternatīvajiem resursiem, kā arī atkārtoti izmantot dzesēšanas laikā iegūto siltumenerģiju un citus zivju apstrādē izmantotos resursus. Kā arī būs apskatīti piemērotākie risinājumi kā samazināt zivju apstrādes laikā radušos atkritumus un emisijas.

Projekta primārā mērķa grupa ir zivsaimniecības nozares uzņēmumi, to darbinieki un nozares biedrības. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija, kas vienkāršā un saprotamā veidā tiks aprakstīta ceļvedī, par to kā ieviest ievērojami uzlabotas ražošanas metodes, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē. Primārā mērķa grupa tiks informēta par izstrādāto metodoloģiju, tās pielietojumu un sasniedzamajiem rezultātiem zivsaimniecības nozares uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai. Informēšana notiks vismaz divu semināru ietvaros, kuru laikā piesaistītie mērķa grupas dalībnieki tiks aicināti arī uz diskusijām par savu līdzšinējo pieredzi un redzējumu nozares uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanā. Projekta ietekmē tiks stiprināta zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspēja un radīta zināšanu bāze, ko turpmāk pielietot savā darbībā paaugstināt uzņēmumu efektivitāti.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Latvijas Zivrūpnieku savienība”, kas ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies vadošie Latvijas zivrūpniecības uzņēmumi ar pamatdarbības virzienu – konservētu zivju produktu ražošana – SIA “Gamma A”, A/S “Brīvais Vilnis”, SIA “Karavela”, SIA “Unda”, A/S “Ventspils ZKK”, SIA “Sabiedrība IMS”, SIA “Zilā Lagūna” un SIA “Līcis 93”.

Kā parauguzņēmums pirmo projekta aktivitāšu veikšanai izvēlēts sadarbības partnera biedrs A/S “Brīvais vilnis”, uz kura gadījumu balstoties šobrīd tiek veidota uzņēmuma integrālā shēma, apstrādāti un analizēti tā dati, un izstrādāti priekšlikumi tā ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

Uzraksti komentāru