Starptautiskā projekta SWEDA kurss: Ilgtspējīgas labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai

Erasmus+ projekta SWEDA  ietvaros partneri ir izstrādājuši jaukto kursu “Ilgtspējīgas labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai”.

Kurss oficiāli sāksies 2022. gada 10. janvārī ar vebināru apmācību aktivitāšu uzsākšanai tiešsaistē. Tas tiks eksperimentālā veidā aktivizēts 2021.-2022.akadēmiskajam gadam, un tajā varēs piedalīties tikai 30 starptautiskie studenti, kas studē bakalaura, maģistra vai doktorantūras programmās Perudžas Universitātē Itālijā, Rīgas Tehniskajā universitātē Latvijā un Kaseles un Kotbusas-Senftenbergas universitātēs Vācijā.

Katrs partneris atlasīs 10 labākos studentus, pamatojoties uz tālāk norādītajiem kritērijiem. Kurss sastāv no četriem mācību moduļiem, katrs pa 60 stundām (kopā 240 stundas), kas jāveic pēc jauktas pieejas no 2022. gada janvāra līdz 2022. gada oktobrim.

Pirmie 3 moduļi ir izstrādāti, lai piedāvātu 40 stundu tiešsaistes apmācību un 20 pēdējās stundas klātienes seminārus visās SWEDA projektā pārstāvētajās valstīs. Ceturtais modulis tiks īstenots paralēli citiem moduļiem, atbalstot dalībniekus vietējā projekta izstrādē, plānošanā un visbeidzot īstenošanā, iesaistot ieinteresētās puses (valsts iestādes, asociācijas, uzņēmumus utt.).

Kursā var reģistrēties visi UNIPG, RTU-VASSI, UNIKassel un BTU bakalaura, maģistra un doktorantūras studenti. Atlases kritēriji ir:

  • Angļu valodas zināšanas (B1). Līmeni paši noteiks skolēni un pārbaudīs klātienes intervijas laikā
  • Personiskā un akadēmiskā motivācija. Video prezentācija maks. 5 minūtes, lai izskaidrotu iemeslus, kāpēc vēlaties piedalīties šajā kursā

Pieteikums jānosūta tiešsaistē, izmantojot veidlapu, kas pieejama šajā saitē: https://form.jotform.com/fpeurope/SWEDA

Pieteikšanās termiņš kursiem ir pirmdiena, 15.11.2021.

 Ko projekts piedāvā?

  • Starptautisku, 240 stundas garu kursu
  • Mentorings konkrētu vietējo projektu un iniciatīvu kopplānošanai un attīstībai sadarbībā ar privātajām un valsts ieinteresētajām pusēm
  • Visu izdevumu segšana dalībai trīs klātienes semināros Itālijā, Latvijā un Vācijā
  • Europass diploma pielikums un ECTS kredītpunktu piešķiršana

Lai iegūtu visu informāciju, lūdzu, skatiet https://www.swedaproject.eu/wp-content/uploads/2021/05/SWEDA-Short-Course-Call.pdf)

Vairāk informācija par projektu:  www.swedaproject.eu

PROGRAMMA UN KURSU APRAKSTS

Uzraksti komentāru