Skolotāju vizīte VASSI

Sestdien, 21. septembrī, Rīgas Tehniskajā universitātē viesojās eksakto priekšmetu un dabaszinātņu skolotāji no Kurzemes un Zemgales. Pie mums VASSI skolotāji apmeklēja biomimikrijas lekciju un spēlēja spēli “Energoresursu nodrošinājums elektroenerģijas ražošanai”. Biomimikrija jeb zinātne, kas pēta veiksmīgākos dabas risinājumus un pēc tam imitē tos, lai rastu risinājumu dažādām cilvēku problēmām, šķita interesanta visiem dalībniekiem, un par dažiem piemēriem pat norisinājās diskusijas. Spēles laikā dalībnieki meklēja optimālo risinājumu, kā nodrošināt elektroenerģijas pieprasījumu, ņemot vērā tehnoloģiju izmaksas, darbināšanas izmaksas un radītās CO2 emisijas. Spēle patiesi aizrāva dalībniekus un rosināja meklēt izdevīgākos risinājumus, veicot aprēķinus un plānojot ilgtermiņā.

Nodarbību starplaikā skolotāji kopā ar VASSI direktori Dagniju Blumbergu iesēja laimes kokus, jo tieši 21. septembrī notika Pasaules talka ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”. Katra akcijas ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks kļūs par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros realizēts projekts Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”. Projektu realizē Saldus rajona attīstības biedrība sadarbībā ar SIA “SCHWENK Latvija”.

Uzraksti komentāru