Projekts „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei”

Sadarbībā ar partneri – Rīgas Tehniskā universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, uzņēmums SIA “Balteneko” 2015.gada 4. martā ir noslēdzis līgumu Nr.2/EEZLV02/14/AK/015/002 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei” īstenošanu.
Projekta mērķis ir samazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, izveidojot un demonstrējot zema oglekļa dioksīda inovatīvu un efektīvu biomasas gazifikācijas tehnoloģisko risinājumu (sistēmu), kas ietver galveno iekārtu (gāzes ģeneratoru) un palīgiekārtas.

2016. gada 29. februārī, sadarbībā ar SIA “MRK Serviss”, reģ. Nr. 40003587212, pabeigta iekārtu uzstādīšana. Līgums starp SIA “Balteneko” un SIA “MRK Serviss” noslēgts 2015. gada 18. septembrī. Sākusies iekārtu darbināšana testa režīmā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. Līdzfinansējuma apjoms ir 285 322, 80 EUR.
Projekts tiek īstenots no 2015. gada 4. marta līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Informācija:

www.vraa.gov.lv

www.eeagrants.lv

 

Uzraksti komentāru