Projekta LowTEMP semināra apskats

Projekta LowTEMP ietvaros 6. novembrī Gulbenē notika seminārs “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas iespējas Latvijā”. Semināru organizēja trīs LowTEMP projekta partneri no Latvijas:

  • Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts;
  • Gulbenes novada pašvaldība;
  • Vidzemes plānošanas reģions.

Seminārā tika iekļautas plašs tēmu loks, kas sekmēja lielu apmeklētāju skaitu. Kopumā seminārā piedalījās ap 60 dalībniekiem, kuri pārstāv dažādas projekta mērķa grupas:

  • pašvaldību pārstāvji;
  • siltumapgādes uzņēmumi;
  • nekustamo īpašumu apsaimniekotāji;
  • siltumtrašu projektētāji un inženieri.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniek un profesori sniedza ieskatu LowTEMP projektā, akcentējot uzmanību uz projekta mērķi, paredzētām aktivitātēm un sagaidāmiem rezultātiem. Tālāk tika aplūkots Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas pašreizējais stāvoklis un tika vērsta uzmanība uz nākotnes izaicinājumiem, pārejot uz 4. paaudzes centralizēto siltumapgādi jeb zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi, kā arī par nepieciešamajām aktivitātēm, lai izveidotu balansētu stratēģiju esošo centralizētas siltumapgādes sistēmu transformācijai uz zemas temperatūras siltumapgādi. Galvenā uzmanība tika pievērsta zemas temperatūras centralizēto siltumapgādes tehniskiem aspektiem un galvenajam atšķirībām no 3. paaudzes centralizētas siltumapgādes. Viens no galvenajiem secinājumiem un vienlaikus energoefektivitātes uzlabošanas iespējām ir saistīta ar relatīvi augsto siltuma zudumu samazinājumu pārvades tīklos (ap ~13%). Kā arī tika sniegts priekšlikums, ka ir nepieciešama detalizēta esošās situācijas izvērtēšana, lai definētu esošus priekšnosacījumus un izstrādātu individuālu tehnoloģisko risinājumu.

Seminārā uzstājas pārstāvis no siltumapgādes ražotājiem – SIA “Salaspils siltums”, kurš aktīvi nodarbojas ar dažādu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu, integrējot dažādu atjaunojamo energoresursu (biomasa un saule) izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Tika stāstīts par uzņēmuma pieredzi un veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem un iegūtiem rezultātiem.

Pārstāvis no Gulbenes novada pašvaldības iepazīstināja semināra dalībniekus ar zemas temperatūras siltumapgādes sistēmas pilotprojektu Beļavas ciemā, kur LowTEMP projekta ietvaros tika pārbūvēti centralizētās siltumapgādes tīkli, izbūvēta jauna katlu māja, uzstādīti jauni siltummezgli pie siltuma patērētājiem, kā arī uzstādīta attālināta datu nolasīšanas sistēma, lai nodrošinātu nepārtraukti sistēmas monitoringu. Toties pārstāvis no SIA “Ekodoma” aicināja semināra dalībniekus pievērst uzmanību kvalitātes prasībām, ko iekļaut ar energoefektivitāti saistītos līgumos un iepirkumos. Savukārt Guna Kalniņa – Priede no Vidzemes plānošanas reģiona pastāstīja par nepieciešamību veidot pašvaldību stratēģiskus plānus enerģētikas jomā.

Pēc visām prezentācijām tika organizēta diskusija, kurā aktīvi piedalījās arī semināra dalībnieki. Ievērojama daļa no uzdotajiem jautājumiem bija saistīta ar tehnoloģiskiem aspektiem siltumapgādes sistēmas transformācijai, kā arī nepieciešamām investīcijām un sagaidāmiem rezultātiem. Diskusijā uzdotie jautājumi pierādīja to, ka seminārā iekļautas tēmas ir aktuālas un Latvijā enerģētikas sektora dalībnieki ir gatavi veikt energoefektivitātes pasākumus centralizētas siltumapgādes sistēmās, iegūstot nepieciešamas zināšanas.

 

Uzraksti komentāru