Pasaulslavenā sistēmdinamikas profesora David Wheat vieslekcijas Rīgas Tehniskajā universitātē

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā 3. septembrī aizsākās sistēmdinamikas vieslekciju cikls, ko studiju virziena “Vides aizsardzība” studentiem vada pasaulslavenais profesors David Wheat.

David Wheat ieguva savu maģistra grādu Harvardas Universitātē un 2007. gadā Bergenas Universitātē ieguva doktora grādu sistēmdinamikā. David Wheat bija Sistēmdinamikas apvienības Ekonomikas nodaļas prezidents, ir starptautisko zinātnisko žurnālu (System Dynamics Review, International Journal of Pluralism and Economics Education) zinātniskās komisijas loceklis, ir vairāku zinātnisko publikāciju un grāmatu līdzautors, jaunākā no tām – “Feedback Dynamics” – tiks izdota Springer izdevniecībā 2020. gadā. Viņš darbojas kā makroekonomisko modeļu eksperts banku organizācijās un Baltajā Namā.
Pašlaik David Wheat strādā kā profesors četrās universitātēs – ASV, Norvēģijā, Lietuvā un Ukrainā un kopš 2019. gada augusta kā viesprofesors arī Rīgas Tehniskajā universitātē.

Rīgas Tehniskajā universitātē profesors David Wheat vadīs studiju kursu par sistēmdinamikas modelēšanas rīkiem, iekļaujot arī praktisku modelēšanas apmācību.

Lekciju cikls notiek ar projekta SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” atbalstu RTU projekta 8.2.2.0/18/A/017 “Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros.

Uzraksti komentāru