Miglas aparāta eksperimentālie dati

Projektā “Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)” ir apkopoti eksperimentālie dati pie trim katla jaudām (10 kW, 20 kW, 30 kW) un izmantotajām sprauslām (MPL 1.51, MPL 1.12, MPL 0.77), iegūstot analizējamo datu kopu. Ar datu analīzes programmu Statgraphics XVII veikta eksperimentālo datu analīze, lai noskaidrotu, kādi parametri ietekmē miglas aparāta jaudu un cieto daļiņu (PM) attīrīšanas efektivitāti.

Miglas aparāta jaudas ietekmējošo parametru noteikšanai veikta regresijas analīze, kurā atkarīgie mainīgie ir:

 • dūmgāzu temperatūra ievadā (tg1) un izvadā (tg2);
 • ūdens temperatūra ievadā (tw1) un izvadā (tw2);
 • dūmgāzu mitruma saturs ievadā (ω1) un izvadā (ω2);
 • mitro dūmgāzu plūsma (Vmg);
 • iesmidzināmā ūdens daudzums (G);
 • iesmidzināmā ūdens – dūmgāzu attiecība (g/Vmg);
 • iesmidzinātā ūdens pilienu diametrs (dd0);
 • skābekļa koncentrācija dūmgāzēs (O2);
 • dūmgāzu ātrums ievadā (ug1) un izvadā (ug2);
 • iesmidzināmā ūdens daudzums uz iekārtas šķērsgriezuma laukumu (g/SMA).

Nozīmīgākie faktori, kas ietekmē miglas aparāta jaudu, ir: tw1, dd0, g/Vmg, G, tw2, Vmg.

PM samazināšanas efektivitātes ietekmējošo parametru noteikšanai veikta regresijas analīze, kurā atkarīgie mainīgie ir:

 • tg1, tg2, tw1, tw2, ω1, ω2, Vmg, G, g/Vmg, dd0, O2, ug1, ug2, g/SMA;
 • iesmidzināmā ūdens – pilienu diametra attiecība (g/dd0);
 • iesmidzināto pilienu veidotā virsma miglas aparātā (Fdrop);
 • cieto daļiņu koncentrācija pirms miglas aparāta (PM pirms).

Nozīmīgākie faktori, kas ietekmē miglas aparāta PM samazināšanas efektivitāti, ir: tg2, tw2, ω2, Vmg, G, g/Vmg.

Pētījums ir atspoguļots arī LTV1 raidījumā “Vides fakti”. Raidījuma sižetu par gaisa piesārņojumu skatiet šeit.

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

  

Uzraksti komentāru