Miglas aparāta efektivitātes izmaiņas

Projekta “Individuālajā situmapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)” laikā veiktie eksperimentālie mērījumi tiek apkopoti un šī brīža rezultātus var aplūkot 1.tabulā. Tabulā aplūkojamas miglas aparāta efektivitātes izmaiņas, kas sasniegtas līdz šim veiktajos eksperimentālā stenda izmēģinājumos, atkarībā no iesmidzinātā ūdens daudzuma režīma (1.-5.) un izmantotās sprauslas (1.-3.). Ūdens iesmidzināšanas režīmi uzrādīti augošā secībā, kur 1. režīms atbilst vismazākajam iesmidzinātā ūdens daudzumam un 5. režīms – lielākajam iesmidzinātajam ūdens daudzumam. Iesmidzinātā ūdens daudzuma izmaiņu solis ir vienāds visos režīmos.

1.tabula

Miglas aparāta efektivitātes izmaiņas

Sprausla

1

2

3

Režīms

η,%

η,%

η,%

1

līdz 5,00 līdz 7,65 līdz 3,24

2

līdz 7,86

līdz 7,81

līdz 6,35

3

līdz 10,4

līdz 9,64

līdz 8,38

4 līdz 11,1 līdz 10,95

līdz 10,2

5 līdz 11,40

līdz 11,2

Sprauslas savstarpēji atšķiras ar izmēriem, 1.sprausla nodrošina mazākos iesmidzinātā ūdens pilienu diametrus, kamēr 3.sprausla – lielākos iesmidzinātā ūdens pilienu diametrus. Sprauslas sarindotas augošā secībā – no mazākās uz lielāko.

Tabulā uzrādītas lielākās līdz šim sasniegtās miglas aparāta efektivitātes vērtības pie mainīgiem iesmidzinātā ūdens daudzuma režīmiem un dažādām sprauslām. Ar 1. sprauslu nav iespējams īstenot 5. režīmu, tās tehnisko parametru ierobežojumu rezultātā. Augstākā miglas aparāta efektivitāte sasniegta ar 2. sprauslu 5. režīmā. Savukārt, mazākā miglas aparāta efektivitāte iegūta ar 3. sprauslu pie 1.režīma.

Publicēts: 29.03.2019.

Uzraksti komentāru