Disertācijas darbu aizstāv Laura Pastare

3. septembrī promocijas darbu “Algae use evaluation for biogas production in Latvia” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorante Laura Pastare.

Ar promocijas darbu var iepazīties VASSI bibliotēkā (Āzenes iela 12/1-602) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Paula Valdena ielā 5).

Uzraksti komentāru