Disertācijas darbu aizstāv Miķelis Dzikēvičs

9. decembrī promocijas darbu “Solar energy accumulation with packed bed phase change materials” aizstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” doktorants Miķelis Dzikēvičs. Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.
Lasīt vairāk