LATVIEŠU | ENGLISH

Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā

Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā

Projekta mērķis ir izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, ZIZIMM un atkritumu apsaimniekošanā. Projekta uzdevumi ietver klimata politikas saistību analīzi, klimata instrumentu novērtēšanu, inovatīvu tehnoloģiju identificēšanu un nepieciešamo datu apkopošanu. Plāns paredz izvērtēt, kā ES un Latvija ievēro klimata saistības, izvērtēt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās instrumentus, kā arī apzināt inovatīvas tehnoloģijas visās tautsaimniecības nozarēs. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus risinājumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un novērtēt datu vajadzības un kvalitāti, uzsverot atbilstību normatīvajiem aktiem.
Projekta ietvaros tiks prototipēta tiešsaistes datu sistēma enerģētikas nozarei, nodrošinot precīzāku klimatneitralitātes prognozi. Projekts ietver arī integrētas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izveidi, izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas aptver ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un klimata aspektus. Papildus tiks izstrādāta interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus. Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un papildināt esošo zināšanu bāzi, sekmējot ilgtspējīgu pieeju klimata politikas ieviešanā.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Valsts pētījuma programma “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma”

Projekta Nr. VPP-KEM-Klimatneitralitāte-2023/1-0002

Līguma/reģ Nr. 0B000-3.1.2.1-e/49

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2024. gada 7. februāris – 2026. gada 6. februāris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

Kopējais: 1 162 500,00 EUR

RTU: 779 502,00 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Dagnija Blumberga

PUBLICĒTS:

14.03.2024.

2024. gada 15. martā tika publicēta relīze “Uzsākam īstenot projektu Valsts pētījuma programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” ietvarā”.

Ar aktualitāti variet iepazīties šajā saitē: Uzsākam Īstenot projektu Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā Valsts pētījuma programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” ietvarā | VIDES ZINĀTNE (rtu.lv)