LATVIEŠU | ENGLISH

TESTĒŠANAS PAKALPOJUMICena par vienību,
EUR bez PVN*
PVN 21%Cena,
EUR ar PVN
Parauga sagatavošana
(Finanšu sistēmā Nr. 366; UseScience ID Nr.275)
19.234.0423.27
Kopējais mitruma saturs *1
(Finanšu sistēmā Nr. 433; UseScience ID Nr.276)
28.686.0234.70
Pelnu saturs sausai masai (550 0C) *1;*2
(Finanšu sistēmā Nr.438; UseScience ID Nr.277)
13.322.8016.12
Sadegšanas siltums (augstākais un zemākais) *1; *2; *4
(Finanšu sisitēmā Nr. 439; UseScience ID Nr.278)
47.6310.0057.63
Smalknes saturs (<3,15mm)
(Finanšu sistēmā Nr.440; UseScience ID Nr.333)
35.357.4242.77
Granulu mehāniskā ilgizturība *2
(Finanšu sistēmā Nr. 442; UseScience ID Nr.335)
20.434.2924.72
Tilpumblīvums *2
(Finanšu sistēmā Nr. 441; UseScience ID Nr.334)
18.123.8121.93
Pelnu kušanas temperatūra (iekļaujot pelnu iegūšanu) *1
(Finanšu sistēmā Nr. 416; UseScience ID Nr.337)
84.6117.77102.38
Degošā frakcija pelnos *1;*2
(Finanšu sistēmā Nr. 415; UseScience ID Nr.274)
Metode nav akreditēta
22.004.6226.62
Granulu garuma un diametra mērīšana
(Finanšu sistēmā Nr. 417; UseScience ID Nr.366)
33.447.0240.46
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu
temperatūra malkas katliem / mērījums veikts laboratorijā
(Finanšu sistēmas Nr. 409; UseScience ID Nr.265)
211.4944.41255.90
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu
temperatūra granulu katliem / mērījums veikts laboratorijā
(Finanšu sistēmas Nr. 408; UseScience ID Nr.264)
267.4656.17323.61
CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācija dūmgāzēs, dūmgāzu
temperatūra / mērījums veikts pie klienta
(Finanšu sistēmas Nr. 389; UseScience ID Nr.266)
199.0041.79240.79
Cieto daļiņu koncentrācija dūmgāzēs
(Finanšu sistēmas Nr. 413; UseScience ID Nr.270)
111.0623.32134.38
Katla efektivitāte, siltuma zudumu sadalījums *3
(Finanšu sistēmas Nr. 411; UseScience ID Nr.268)
66.5513.9880.53
Plūsmas ātruma mērīšana dūmgāzēs
(Finanšu sistēmas Nr. 414; UseScience ID Nr.271)
33.056.9439.99
Temperatūra uz katla virsmas (termogrāfija)
(Finanšu sistēmas Nr. 412; UseScience ID Nr.269)
65.7013.8079.50
Aprēķinu un atskaites sagatavošana
(Finanšu sistēmas Nr. 390; UseScience ID Nr.272)
75.3715.8391.20
Siltumvadītspējas noteikšana pēc ISO 8301
(Finanšu sistēmas Nr. 371; UseScience ID Nr.378)
72.0015.1287.12

* Cenā ir iekļauts atskaitījums 9,1% apmērā RTU infrastruktūrai. Ceļa izdevumi, kā arī citi papildus izdevumi tiek atrunāti līgumā.
*1 Nepieciešams veikt Parauga sagatavošanu; maksa par parauga sagatavošanu tiek piemērota vienreiz vienam paraugam.
*2 Rezultāta noteikšanai nepieciešams veikt parauga kopējā mitruma analīzi.
*3 Nepieciešams veikt CO, NOx, O2 un CO2 koncentrācijas un temperatūras mērījumus dūmgāzēs.
*4 Nepieciešams noteikt parauga pelnu saturu sausai masai.