LATVIEŠU | ENGLISH

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta piedāvātie pakalpojumi

Kurināmā testēšanas pakalpojumi

CENAS PIEEJAMAS TĀMĒ → ŠEIT

Tiek noteikts nesadegušais kurināmā daudzums pelnos izmantojot gravimetrisko metodi.

Kurināmā samaisīšana, smalcināšana, žāvēšana un sadalīšana pa izmēra frakcijām atbilstoši LVS EN 14780 standartam.

Mitruma satura noteikšana kurināmajā izmantojot žāvskapi atbilstoši LVS EN ISO 18134-1,2,3.

Laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-559-00-2017.

Pelnu saturs tiek noteikts izmantojot mufeļkrāsni Nabertherm un analītiskos svarus Precisa atbilstoši LVS EN ISO 18122.

Laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-559-00-2017.

Sadegšanas siltums tiek noteikts izmantojot kalorimetru sistēmu IKA C200 un C2000 atbilstoši LVS EN 14918.

Laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-559-00-2017.

Daļiņu izmēru sadalījumu noteikšana nesaspiestajam kurināmajam. 1.daļa: Oscilējoša sieta metode ar sieta atverēm sākot no 3,15 mm un lielākām. LVS EN ISO 17827-1:2016

Tilpumblīvuma noteikšana cietajam kurināmajam LVS EN ISO 17828:2016

Atbilstoši Cietais biokurināmais. Granulu un brikešu mehāniskās izturības noteikšana. 1.daļa: Granulas LVS EN ISO 17831-1:2016

Atbilstoši Cietās biodegvielas. Pelnu izkausējamības noteikšana. 1.daļa: Raksturtemperatūru metode. LVS CEN/TS 15370-1:2007

Atbilstoši Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana LVS EN 18135:2017.

Atbilstoši Cietās biodegvielas. Paraugu sagatavošanas norādījumi. LVS EN ISO 14780:2017

Katlu testēšanas pakalpojumi

Mērījums tiek veikts izmantojot dūmgāzu analizatoru Testo 350. Klienta katls tiek uzstādīts Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta laboratorijā un pieslēgts pie katlu testēšanas stenda.

Mērījums tiek veikts izmantojot dūmgāzu analizatoru Testo 350. Klienta katls tiek uzstādīts Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta laboratorijā un pieslēgts pie katlu testēšanas stenda.

Pakalpojuma veikšanai ir jāveic arī sekojošie pakalpojumi:

 1. Dūmgāžu sastāvs un temperatūra;
 2. Kurināmā zemākais sadegšanas siltums;
 3. Kurināmā mitrums;
 4. C,H saturs kurināmajā;
 5. Temperatūra uz katla virsmas.

Kā arī vides parametri kā temperatūra, mitrums. Tāpat nepieciešams datēt siltumenerģijas skaitītāja rādījumus.

Mērījums tiek veikts izmantojot termogrāfu Testo 881.

Mērījums tiek veikts izmantojot iekārtu Tecora Isostack atbilstoši LVS ISO 9096:2006 L.

Mērījums tiek veikts izmantojot iekārtu Testo 350.

Atskaite ietver:

 1. Vispārīgu informāciju par testējamo katlu;
 2. Lietotās metodes apraksts;
 3. Izmantoto iekārtu apraksts;
 4. Mērījumu rezultātus;
 5. Iekārtu sertifikāti.
Materiālu un produktu testēšanas pakalpojumi

Atbilstoši LVS ISO 8301-2001-A1-2011 Siltuma izolācija. Siltuma pretestība un ar to saistīto īpašību noteikšana stacionārā režīmā. Siltuma plūsmas mērīšanas ierīce.

Materiālu testēšana klimata kamerā, simulējot dažāda veida vides ietekmi uz tiem.

Biosistēmu laboratorijas pakalpojumi

Mērījumi tiek veikti mazos tilpumos (100 ml), vidējos tilpumos (500 ml) un bioreaktoros (5L un 135L) ar vides apstākļu un gāzu sastāva nepārtrauktu monitoringu. BMP tests aizņem 20-30 dienas, nākotnē plānots iegūt rezultātus ātrāk, izmantojot matemātiskos modeļus.

Iespējams veikt nepārtrauktu anaerobo fermentāciju bioreaktoros (5L un 135L), reālos apstākļos pētot izejvielu optimālās attiecības, piebarošanas režīmus, gāzu sastāva izmaiņas, pH stabilitāti, optimālos substrātu izturēšanas laikus un citus parametrus.

Mērījuma laikā tiek analizētas gāzu, gaistošo taukskābju, garo ķēžu taukskābju koncentrācijas, lai noteiktu procesus bioreaktorā.

Mērījuma laikā iespējams gan noteikt smagos metālus substrātos un digestātā (arī cita veida klienta atvestos paraugos), gan to koncentrācijas samazināšanas metožu efektivitāti.

Saules energosistēmu laboratorijas pakalpojumi

Saules un siltuma akumulācijas sistēmu modelēšana un uzlabošana, izmantojot modelēšanas programmas.

Mūsu pakalpojumi un iekārtas

UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs jeb katalogs, kas nodrošina lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Informācija par RTU VASSI pakalpojumiem un iekārtām pieejama ŠEIT.

Konsultācijas
 • kurināmo,
 • degšanas procesiem,
 • dūmgāzēm,
 • katlu testēšanu,
 • ēku un tehnoloģiju energoefektivitāti,
 • Saules sistēmām,
 • siltuma akumulācijas sistēmām,
 • biogāzi un biometānu,
 • bioekonomiku,
 • bioresursiem,
 • tīrāku ražošanu,
 • atkritumu pārstrādi,
 • citām tēmām.
Apmācības

Izstrādājam klienta prasībām atbilstošus apmācību moduļus. Līdz šim notikuši apmācību semināri par siltumapgādes sistēmām, biogāzi, biotehonomiku, ēku energoefektivitāti un citām tēmām.