LATVIEŠU | ENGLISH

Biobutanola varavīksnes krāsas

Biobutanols ir efektīvāka benzīna alternatīva kā bioetanols un to var izmantot kā daļēju vai pilnīgu benzīna aizstājēju nemodificētos iekšdedzes dzinējos. Ilgtspējīga biobutanola ražošana ir atkarīga no izmantotās izejvielas un tās pirmapstrādes metodēm, izvēlētās mikroorganismu celma uzlabošanas stratēģijas, acetona-butanola-etanola fermentācijas efektivitātes un izmantotajām šķīdinātāju atgūšanas metodēm. Projekta mērķis ir atrast optimālo tehnoloģisko risinājumu kopu biobutanola ražošanai no agroindustriālajiem blakusproduktiem. Projektā tiks izveidotas datu bāzes par biobutanola ražošanā izmantojamām izejvielām (pieejamība, pirmsapstrāde, barotnes u.c.), tehnoloģiskajiem (ekstrakcijas metodes) un biotehnoloģiskajiem risinājumiem (mikroorganismu celmi, kultivēšanas metodes un apstākļi). Izmantojot multi-kritēriju analīzi no šīm datu bāzēm tiks identificētas piemērotākās risinājumu kopas. Katrai no šīm identificētajām risinājumu kopām tiks veikta izpēte laboratorijas apstākļos un kopai ar labākajiem eksperimentālajiem rezultātiem (t.i. augstāks biobutanola iznākums (mL/L/h), zemākas izejvielu priekšapstrādes izmaksas (EUR/t), izejvielu sagādes izmaksas (EUR/t) u.c.) tiks veikta dzīves cikla analīze. Projekts noslēgsies ar optimālā tehnoloģiskā risinājuma intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanu, semināru rīkošanu, lai iepazīstinātu uzņēmējus un sabiedrību ar izstrādāto tehnoloģiju un rekomendāciju sagatavošanu likumdevējiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2021/1-0223

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2022. gada 3. janvāris – 2024. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

299 999,70 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Krišs Spalviņš

PUBLICĒTS:

08.02.2022.

2023. gada 30. augustā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojas klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars ar ministrijas parlamentāro sekretāru Kārli Šadurski un kolēģiem. Vizītes laikā ministrs ar kolēģiem apmeklēja RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) Biosistēmu laboratoriju, kurā asoc. prof. Krišs Spalviņš viesus iepazīstināja ar Brainbow projekta tehnoloģiju.

  

2023. gada 17. maijā studiju kursa ietvaros Vides un klimata ceļvedis (latviešu valodas plūsma Aeronautikas, mehānikas un mašīnbūves, transporta institūta studentiem) asoc.prof. Krišs Spalviņš lasīja lekciju “Biotehnoloģijas: akvakultūru attīstība un biodegvielas”, kā arī stāstīja par Brainbow un ProCaroFeed projektiem.

2023. gada 12. maijā asoc.prof. Krišs Spalviņš prezentēja vienu butanola publikāciju.

2023. gada 11. maijā Itāļu pētnieku delegācija tika iepazīstināta ar VASSI laboratorijām

      

2023. gada 11. maijā CONECT konferencē asoc.prof. Krišs Spalviņš posteru sesijā prezentēja divas publikācijas par butanola tēmu.  Vairāk informācijas CONECT pasākuma programmā:   https://conect.rtu.lv/program/

2023. gada 19. aprīlī ekskursijas dalībnieki tika iepazīstināti ar darbu laboratorijās

    

2023. gada 05. aprīlī  notika seminārs “Biotehnoloģijas kosmosa un civilajai industrijai”, kuras ietvaros  asoc.prof. Krišs Spalviņš prezentēja darbu Single-cell oil and protein production from by-products.  Papildus informācija pieejama šeit:  https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/zinatnieki-un-uznemumi-rtu-spriedis-ka-sadarbiba-ar-eiropas-kosmosa-agenturu-attistit-biotehnologijas-kosmosa-un-civilajai-industrijai

2023. gada 21. martā atklātā studiju kursa Vides inženierzinātnes ietvarā asoc.prof. Krišs Spalviņš iepazīstināja 150 studentus ar Brainbow tehnoloģiju, kā no agroindustriālajiem blakusproduktiem tiks rasta risinājuma kopa biobutanola ražošanai.

2023. gada 10. martā Karjeras dienas ietvarā asoc. prof. Krišs Spalviņš devās uz Vecpiebalgas vidusskolu un iepazīstināja skolēnus par projektu Brainbow . Tika pastāstīts, ka šī projekta ietvarā tiks atrasta risinājuma kopa biobutanola ražošanai no agroindustriālajiem blakusproduktiem.

2023. gada 3. martā izstādes Skola 2023 ietvarā bija iespēja skolēniem apmeklēt institūta Biosistēmu laboratoriju. Ogres 1.vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas un Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolēni tika iepazīstināti ar projekta Brainbow izpētes procesu, kurā tiek meklēta risinājuma kopa biobutanola ražošanai no agroindustriālajiem blakusproduktiem.

2023. gada 10. februārī RTU EVIF viesojās Dānijas vēstnieks Flemming Stender. Vizītes laikā vēstniekam tika stāstīts par projekta Brianbow tehnoloģiju.

2023. gada 3. februārī RTU EVIF notika divu INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektu – Energy Equilibrium un CommitClimate – kick of meeting, kuras laikā tika organizēta ekskursija uz Biosistēmu laboratoriju un tika stāstīts par projekta Brainbow tehnoloģiju.

2023. gada 31. janvārī Krišs Spalviņš sarunu un tīklošanas pasākumā World Turns Deep Tech #2 stāstīja par projekta Brainbow ideju. World Turns Deep Tech #2 vienoja ideju realizētājus un tos, kuri ir ceļā uz savas idejas realizēšanu.

2023. gada 25. janvārī ieradās Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni ekskursijā uz mūsu institūta laboratorijām un asoc.prof. Krišs Spalviņš pastāstīja skolēniem par projekta laikā izstrādājamo tehnoloģiju. Skolēniem bija iespēja redzēt norisi procesā.

2023. gada 17. janvārī Krišs Spalviņš Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) visaptverošajā priekšmetā Vides un klimata ceļvedis stāstīja par projekta Brainbow ideju. Studiju priekšmetu Vides un klimata ceļvedis apgūst visi RTU studenti, kuriem ir iespēja uzzināt par fundamentiem vides inženierijas jomā un jaunākajām inovācijām.

2022. gada 19. decembrī Brainbow komanda izklāstīja projekta ideju Ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei vizītes laikā. Ministre ar savu komandu ieradās RTU, kuras laikā bija iespēja apmeklēt Biosistēmu laboratoriju un uzzināt vairāk par veiktajiem pētījumiem.

2022. gada 23. novembrī lektore Svetlana Raita 2. kursa RTU programmas “Vides inženierija” maģistrantiem priekšmetā “Biotehnoloģijas” 12. lekcijā stāstīja par biodegvielu no biomasas, iekļaujot informāciju par pirmās, otrās un trešās paaudzes biodegvielām un Acetona-butanola-etanola (ABE) fermentāciju.

2022. gada 1. novembrī Krišs Spalviņš RTU Zinātnes un inovācijas centra organizētajā pasākumā EIT Food Startup Community Meet-up in Latvia stāstīja par Brainbow tehnoloģiju.

Vairāk informācija par pasākumu šeit: https://www.eitfood.eu/events/eit-food-startup-community-meet-up-in-latvia

2022. gada 30. septembrī projekta Brainbow komanda piedalījās ikgadēji rīkotajā pasākumā Zinātnieku nakts 2022. Biosistēmu laboratorija. Apmeklētājiem bija iespēja viesoties institūta Biosistēmu laboratorijā, kurā iepazina biobutanolu – vienu no atjaunojamiem, ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem fosilās degvielas alternatīvajiem avotiem. Apmeklētāji guva priekšstatu par butanolu ražojošajām baktērijām – kādus agroindustriālus blakusproduktus spēj izmantot šīs sīkās būtnes, un kādas vērtīgas īpašības un lietošanas iespējas ir biobutanolam. Aktivitātes laiks – 15 minūtes. Ekskursijas notika plkst. 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45.

2022. gada 5. aprīlī RTU VASSI raidītajā podkāstu sērijā Ilgtspējīgas pasaules Brainbow projekta vadītājs Krišs Spalviņš ar pētnieci Zani Kušneri noskaidroja biobutanola varavīksnes krāsas. Skati zemāk ierakstu platformā YouTube.