LATVIEŠU | ENGLISH

Biobutanola varavīksnes krāsas

Biobutanols ir efektīvāka benzīna alternatīva kā bioetanols un to var izmantot kā daļēju vai pilnīgu benzīna aizstājēju nemodificētos iekšdedzes dzinējos. Ilgtspējīga biobutanola ražošana ir atkarīga no izmantotās izejvielas un tās pirmapstrādes metodēm, izvēlētās mikroorganismu celma uzlabošanas stratēģijas, acetona-butanola-etanola fermentācijas efektivitātes un izmantotajām šķīdinātāju atgūšanas metodēm. Projekta mērķis ir atrast optimālo tehnoloģisko risinājumu kopu biobutanola ražošanai no agroindustriālajiem blakusproduktiem. Projektā tiks izveidotas datu bāzes par biobutanola ražošanā izmantojamām izejvielām (pieejamība, pirmsapstrāde, barotnes u.c.), tehnoloģiskajiem (ekstrakcijas metodes) un biotehnoloģiskajiem risinājumiem (mikroorganismu celmi, kultivēšanas metodes un apstākļi). Izmantojot multi-kritēriju analīzi no šīm datu bāzēm tiks identificētas piemērotākās risinājumu kopas. Katrai no šīm identificētajām risinājumu kopām tiks veikta izpēte laboratorijas apstākļos un kopai ar labākajiem eksperimentālajiem rezultātiem (t.i. augstāks biobutanola iznākums (mL/L/h), zemākas izejvielu priekšapstrādes izmaksas (EUR/t), izejvielu sagādes izmaksas (EUR/t) u.c.) tiks veikta dzīves cikla analīze. Projekts noslēgsies ar optimālā tehnoloģiskā risinājuma intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanu, semināru rīkošanu, lai iepazīstinātu uzņēmējus un sabiedrību ar izstrādāto tehnoloģiju un rekomendāciju sagatavošanu likumdevējiem.

PROJEKTU FINANSĒ:

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta Nr. lzp-2021/1-0223

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS:

2022. gada 3. janvāris – 2024. gada 31. decembris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

299 999,70 EUR

PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS:

Krišs Spalviņš

PUBLICĒTS:

08.02.2022.